Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
178 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-13 09:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.056.5 (83)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1586)
SM ISO690:2012
ŞESTACOV, Andrei. Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), pp. 105-118. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284

Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale


CZU: 004.056.5
Pag. 105-118

Şestacov Andrei
 
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
 
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2018


Rezumat

În prezenta lucrare se cercetează dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sistemele și rețelele informaționale fiind structurată în: introducere; dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi la identificarea intruziunilor în rețele informaționale; procesul de integrare a agenților adaptivi la identificarea intruziunilor în rețele informaționale; monitorizarea şi analiza activității agenților adaptivi în rețele informaționale; concluzii și bibliografie.

In the present paper is researching sustainable development of adaptive agents to identify intrusion in systems and information network and it is structured in: introduction; sustainable development of adaptive agents to identify intrusion in information network; integration of adaptive agents to identify intrusion in information network; monitoring and analysis activities of adaptive agents in information network; conclusions and bibliography.

Cuvinte-cheie
identificarea intruziunilor, sisteme si rețele informaționale, societate informațională, economie digitală, securitate informaţională, Sisteme de Detecție și Prevenire a Intruziunilor., dezvoltare durabilă

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-65410</doi_batch_id>
<timestamp>1594327523</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea de Stat din Tiraspol</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)</full_title>
<issn media_type='print'>25376284</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<issue>2(4)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor &icirc;n sisteme și rețele informaționale</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Andrei</given_name>
<surname>Şestacov</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2017</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>105</first_page>
<last_page>118</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>