Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
180 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-13 09:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.056.5 (83)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1586)
SM ISO690:2012
ŞESTACOV, Andrei. Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), pp. 105-118. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284

Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale


CZU: 004.056.5
Pag. 105-118

Şestacov Andrei
 
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
 
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2018


Rezumat

În prezenta lucrare se cercetează dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sistemele și rețelele informaționale fiind structurată în: introducere; dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi la identificarea intruziunilor în rețele informaționale; procesul de integrare a agenților adaptivi la identificarea intruziunilor în rețele informaționale; monitorizarea şi analiza activității agenților adaptivi în rețele informaționale; concluzii și bibliografie.

In the present paper is researching sustainable development of adaptive agents to identify intrusion in systems and information network and it is structured in: introduction; sustainable development of adaptive agents to identify intrusion in information network; integration of adaptive agents to identify intrusion in information network; monitoring and analysis activities of adaptive agents in information network; conclusions and bibliography.

Cuvinte-cheie
identificarea intruziunilor, sisteme si rețele informaționale, societate informațională, economie digitală, securitate informaţională, Sisteme de Detecție și Prevenire a Intruziunilor., dezvoltare durabilă

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor &icirc;n sisteme și rețele informaționale</p>">
<meta name="citation_author" content="Şestacov, Andrei">
<meta name="citation_publication_date" content="2017/12/31">
<meta name="citation_journal_title" content="Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)">
<meta name="citation_volume" content="4">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="105">
<meta name="citation_lastpage" content="118">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/105-118.pdf">