IBN
Închide
Şestacov Andrei
Cuvinte-cheie (68): identificarea intruziunilor (2), intrusion detection (2), Security (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Managementul riscurilor în sistemul informaţional
Şestacov Andrei
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia spargerii sistemelor monoalfabetice de criptare
Afanas Dorin1, Gorceag Alexandrina1, Şestacov Andrei2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica științelor exacte
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilitățile implementării sistemului C4I2SR în contextul noilor amenințări la securitatea națională și regională
Afanas Dorin, Şestacov Andrei, Argint Diana
Universitatea de Stat din Tiraspol
Dialog intercultural polono-moldovenesc Culegere de studii. Materialele Congresului Știinţific Internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-PoliticăSocietate
Vol. III, nr.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-273-1.
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem de calcul adaptiv pentru aplicatii distribuite si in timp real
Munteanu Silvia, Lazu Victoria, Braniște Rodica , Şestacov Andrei, Ungureanu Valeria, Miron Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Volumul I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Camerele de supraveghere şi securitatea societăţii moderne
Afanas Dorin1, Şestacov Andrei2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiabilitatea agenţilor adaptivi pentru identificarea intruziunilor în reţele informaţionale
Şestacov Andrei
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem de detecție și prevenirea intruziunilor în rețele informaționale
Şestacov Andrei
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 29 May, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale
Şestacov Andrei
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8