IBN
Închide

Rezultatele Căutării

Afisarea articolelor 1-20(117) pentru indicele czu "004.056.5"
Asigurarea calitativă a sistemului de securitate a informaţiilor din Republica Moldova în perioada de criză economică
CZU : 338(478):004.056.53+004.056.53:338(478)
Barbăroş Ecaterina, Frunze Oleg
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale securităţii datelor în spaţiul virtual
CZU : 004.056.53
Gherman Teodora, Malcoci Viorel
Administrarea Publică
Nr. 2(82) / 2014 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiuni în domeniul informaticii
CZU : 004.056.5:343.7
Vacarov Nadejda
Administrarea Publică
Nr. 1(57) / 2008 / ISSN 1813-8489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bi-Deniable Public-Key Encryption Protocol which is Secure against Active Coercive Adversary
CZU : 004.056.55:519.254
Moldovyan Alexandr, Moldovyan Nikolay, Shcherbacov Victor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 3(76) / 2014 / ISSN 1024-7696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provably sender-deniable encryption scheme
CZU : 004.056.55
Moldovyan Nikolay, Moldovyan Alexandr, Shcherbacov Victor
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(67) / 2015 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cryptoschemes Based on Dificulty of Simultaneous Solving Two Diferent Dificult Problems
CZU : 004.056.55
Berezin Andrei, Moldovyan Nikolay, Shcherbacov Victor
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(62) / 2013 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Blind Collective Signature Protocol
CZU : [004.056.53+004.057.4]:512.54
Moldovyan Nikolay
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(55) / 2011 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information encryption systems based on Boolean functions
CZU : 004.056.55:519.254
Zgureanu Aureliu
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(54) / 2010 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quasigroups in cryptology
CZU : 004.056.55:512.548
Shcherbacov Victor
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(50) / 2009 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Private Key Extension of Polly Cracker Cryptosystems
CZU : [004.056.55+004.421.5]:519.1
Taslaman Nina
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(46) / 2008 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects.
CZU : 004.91:004.056.53:398
Bogdanova Galina, Todorov Todor, Georgieva Tsvetanka
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(47) / 2008 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital Signature Scheme Based on a New Hard Problem
CZU : 004.056.55:511
Moldovyan Nikolay
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 2(47) / 2008 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cryptoschemes Based on New Signature Formation Mechanism
CZU : 004.056.55+004.4
Moldovyan Alexandr, Moldovyan Dmitriy, Gortinskaya L.
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(42) / 2006 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An Approach to Shorten Digital Signature Length
CZU : 004.056.55
Moldovyan Nikolay
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(42) / 2006 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DDP-Based Ciphers: Differential Analysis of SPECTR-H64
CZU : 517.9:[004.056.55+004.312]
Bodrov A., Moldovyan Alexandr, Moldovyanu P.
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(39) / 2005 / ISSN 1561-4042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securizarea electronică naţională şi estimarea riscurilor electronice în spaţiul economic
CZU : 004.056.53:33(478)
Bădărău Elena, Gribincea Alexandru
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие информатизации и информационная безопасность
CZU : 342.95:004.056.53(477)
Довгань Александр
Legea şi Viaţa
Nr. 2/3(278) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Противодействие молодежной преступности в сфере информационных технологий
CZU : 343.45:004.056.53
Бабакин Вадим
Legea şi Viaţa
Nr. 1(277) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Механизм противодействия в информационной войне
CZU : 355.02+004.056.53
Кавун Сергей
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(11) / 2014 / ISSN 1857-405X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Războiul electronic în acţiunile militare contemporane
CZU : 355.01+004.056.53
Delighioz Valeriu
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1-2 / 2009 / ISSN 1857-405X
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 117