Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
217 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-13 09:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.056.5 (84)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1692)
SM ISO690:2012
ŞESTACOV, Andrei. Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale. In: Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii). 2017, nr. 2(4), pp. 105-118. ISSN 2537-6284.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Numărul 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284

Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sisteme și rețele informaționale


CZU: 004.056.5
Pag. 105-118

Şestacov Andrei
 
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
 
Disponibil în IBN: 2 septembrie 2018


Rezumat

În prezenta lucrare se cercetează dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor în sistemele și rețelele informaționale fiind structurată în: introducere; dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi la identificarea intruziunilor în rețele informaționale; procesul de integrare a agenților adaptivi la identificarea intruziunilor în rețele informaționale; monitorizarea şi analiza activității agenților adaptivi în rețele informaționale; concluzii și bibliografie.

In the present paper is researching sustainable development of adaptive agents to identify intrusion in systems and information network and it is structured in: introduction; sustainable development of adaptive agents to identify intrusion in information network; integration of adaptive agents to identify intrusion in information network; monitoring and analysis activities of adaptive agents in information network; conclusions and bibliography.

Cuvinte-cheie
identificarea intruziunilor, sisteme si rețele informaționale, societate informațională, economie digitală, securitate informaţională, Sisteme de Detecție și Prevenire a Intruziunilor., dezvoltare durabilă

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-65410</cfResPublId>
<cfResPublDate>2017-12-31</cfResPublDate>
<cfVol>4</cfVol>
<cfIssue>2</cfIssue>
<cfStartPage>105</cfStartPage>
<cfISSN>2537-6284</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/65410</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor &icirc;n sisteme și rețele informaționale</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='RO' cfTrans='o'>identificarea intruziunilor; sisteme si rețele informaționale; societate
informațională; economie digitală; securitate informaţională; Sisteme de Detecție și Prevenire a Intruziunilor.; dezvoltare durabilă</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&Icirc;n prezenta lucrare se cercetează dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi pentru identificarea intruziunilor &icirc;n sistemele și rețelele informaționale fiind structurată &icirc;n: introducere; dezvoltarea durabilă a agenților adaptivi la identificarea intruziunilor &icirc;n rețele informaționale; procesul de integrare a agenților adaptivi la identificarea intruziunilor &icirc;n rețele informaționale; monitorizarea şi analiza activității agenților adaptivi &icirc;n rețele informaționale; concluzii și bibliografie.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>In the present paper is researching sustainable development of adaptive agents to identify intrusion in systems and information network and it is structured in: introduction; sustainable development of adaptive agents to identify intrusion in information network; integration of adaptive agents to identify intrusion in information network; monitoring and analysis activities of adaptive agents in information network; conclusions and bibliography.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-57266</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-57266</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-57266-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2017-12-31T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Şestacov</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Andrei</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>