Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
174 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-12 23:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[631.15+338.43](478) (1)
Conducerea și organizarea fermelor (226)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (691)
SM ISO690:2012
BOINCEAN, Boris. Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 2(49), pp. 55-63. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461

Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar

Challenges and perspectives for sustainable development of agriculture


CZU: [631.15+338.43](478)
Pag. 55-63

Boincean Boris12
 
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 15 august 2018


Rezumat

Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu numeroase provocări ca rezultat al modelului industrial de agricultură intensivă ce o domină. Pentru a ține piept acestor provocări, e necesară o nouă abordare agroecologică privind intensifi carea agriculturii în baza gestionării durabile și reziliente a solului și a apei

Agriculture of Moldova is facing many challenges as a result of dominating industrial model of agricultural intensifi cation. In order to address them it requires a new agroecological approach to agricultural intensifi cation based on sustainable and resilient soil and water management. 

Cuvinte-cheie
gricultură durabilă, agroecologie, soluri de cernoziom, provocări în agricultură.,

încălzire globală

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Dolghi, A.</dc:creator>
<dc:date>2018</dc:date>
<dc:source>Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare () 30-31</dc:source>
<dc:title><p>Instituirea sărbătorilor sovietice &icirc;n RSS Moldovenească (1944-1964): exemple din localități rurale</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>