Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
175 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-12 23:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[631.15+338.43](478) (1)
Conducerea și organizarea fermelor (226)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (691)
SM ISO690:2012
BOINCEAN, Boris. Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 2(49), pp. 55-63. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461

Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar

Challenges and perspectives for sustainable development of agriculture


CZU: [631.15+338.43](478)
Pag. 55-63

Boincean Boris12
 
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 15 august 2018


Rezumat

Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu numeroase provocări ca rezultat al modelului industrial de agricultură intensivă ce o domină. Pentru a ține piept acestor provocări, e necesară o nouă abordare agroecologică privind intensifi carea agriculturii în baza gestionării durabile și reziliente a solului și a apei

Agriculture of Moldova is facing many challenges as a result of dominating industrial model of agricultural intensifi cation. In order to address them it requires a new agroecological approach to agricultural intensifi cation based on sustainable and resilient soil and water management. 

Cuvinte-cheie
gricultură durabilă, agroecologie, soluri de cernoziom, provocări în agricultură.,

încălzire globală

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Provocări şi perspective &icirc;n dezvoltarea durabilă a sectorului agrar</p>">
<meta name="citation_author" content="Boincean, Boris">
<meta name="citation_publication_date" content="2018/07/02">
<meta name="citation_journal_title" content="Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”">
<meta name="citation_volume" content="49">
<meta name="citation_issue" content="2">
<meta name="citation_firstpage" content="55">
<meta name="citation_lastpage" content="63">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/55-63_0.pdf">