IBN
Închide
............................................................................................................................................................................................................................
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
АБВГДЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧЮЯ
............................................................................................................................................................................................................................
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Distribuirea autorilor în funcție de sex Distribuirea autorilor în funcție de sex

Cuvinte-cheie (236): variety (13), winter wheat (11), Yield. (10)
Manifestări ştiinţifice organizate1
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Autori unici pe ani
Numărul de articole descărcate pe ani
Numărul de articole accesate pe ani
Colaborarea cu organizaţii din alte ţări
Identificatori (1 ORCID ) 0%
Brevete
H-index autori

Lista publicaţiilor - 100. Descărcări - 579. Vizualizări - 27754.
Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 69. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 13

«Экстремизация» климата Молдовы и урожайность сельскохозяйственных культур в Молдове
Vronschih Mihail
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția a 5-a, Vol. I. 2019. Comrat, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic”. 274-280.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ameliorarea soiei pentru boabe în condiţiile de climă instabilă în Republica Moldova
Vozian Valeriu, Taran Mihail, Iacobuţă Maria
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 78-82.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Application of hydroclimatic drought indicators in the transboundary Prut River basin
Potopova Vera, Cazac Valeriu, Boincean Boris, Soukup Josef, Trnka Miroslav
Theoretical and Applied Climatology
Nr. 1 / 2019 / ISSN 0177-798X
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hibridul nou de floarea soarelui HS-1014
Boaghii Ion, Taran Mihail, Hropotinschi Petru, Lungu Eugenia, Spelnic Ion, Vatavu Marta, Poiată Marian, Postolachi Nina, Golovatic Zinaida
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 63-66.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul productiv și stabilitatea lui la soiurile de grâu comun de diferită proveniență ecologogeografică
Postolatii Alexei, Kunz Karoline, Rudoi Maria
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soil fertility and sustainable, resilient agriculture in the Republic of Moldova
Boincean Boris, Dent David
Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev, International Scientific Conference
2019. Chişinău. CEP USM. 44-49.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние условий среды на генетический потенциал продуктивности озимой пшеницы в Республике Молдова
Postolatii Alexei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 72-75.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика значений гидротермического коэффициента (ГТК) урожайность сельскохозяйственных культур
Vronschih Mihail
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția a 5-a, Vol. I. 2019. Comrat, Republica Moldova. Tipografia "Centrografic”. 155-160.
Disponibil online 27 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Количественные признаки и их вариабильность у озимой мягкой пшеницы
Postolatii Alexei, Pleşca Adrian, Rudoi Maria
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 75-78.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пластичность и стабильность некоторых сортов озимого ячменя
Chişca Maria
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 68-70.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прямой посев озимой пшеницы после кукурузы на зерно на черноземах бельцкой степи
Bugaciuc Mihail
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 66-68.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика селекции молдавских адаптивных сортов разных экотипов Triticum aestivum L.
Postolatii Alexei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тезаур – продуктивный полуозимый сорт озимого ячменя
Chişca Maria, Pleşca Adrian
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. Tipogr. „Indigou Color”. 70-72.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 36

Caracteristica liniilor monocarpe androsterile şi unele deosebiri biologice provocate de creşterea butaşilor prin semănătura de vară şi primăvară
Crivceanschi Victor
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 42-48.
Disponibil online 23 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combaterea bolilor la cultura orzului de toamnă
Ţopa Lilia
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 163-165.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combaterea buruenilor la cultura soia
Ungureanu Andrei
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 166-169.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combaterea buruienilor mono - şi dicotiledonate în semanăturile grîului de toamnă
Mihai Andrei
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 94-97.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creating high-productive precocious and middle-tardily hybrides resistant to main pathogenes, broomrape and drought
Boaghii Ion, Vatavu Marta, Lungu Eugenia
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. Tipografia "Artpoligraf". 61-61.
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea soiurilor autohtone de sfeclă de zahăr în scopuri industrial
Şchiopu Leonid
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 179-182.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea biologică a unor dezinfectanţi noi în combaterea bolilor la cultura orzului de toamnă
Ţopa Lilia
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. 161-163.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 100