Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
180 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-12 23:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[631.15+338.43](478) (1)
Conducerea și organizarea fermelor (226)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (692)
SM ISO690:2012
BOINCEAN, Boris. Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 2(49), pp. 55-63. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461

Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar

Challenges and perspectives for sustainable development of agriculture


CZU: [631.15+338.43](478)
Pag. 55-63

Boincean Boris12
 
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 15 august 2018


Rezumat

Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu numeroase provocări ca rezultat al modelului industrial de agricultură intensivă ce o domină. Pentru a ține piept acestor provocări, e necesară o nouă abordare agroecologică privind intensifi carea agriculturii în baza gestionării durabile și reziliente a solului și a apei

Agriculture of Moldova is facing many challenges as a result of dominating industrial model of agricultural intensifi cation. In order to address them it requires a new agroecological approach to agricultural intensifi cation based on sustainable and resilient soil and water management. 

Cuvinte-cheie
gricultură durabilă, agroecologie, soluri de cernoziom, provocări în agricultură.,

încălzire globală

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-89944</doi_batch_id>
<timestamp>1594328938</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Limba Română </full_title>
<issn media_type='print'>02359111</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>4(254)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Pleonasmul și tautologia &ndash; manifestări ale redundanței lingvistice</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Eugenia</given_name>
<surname>Dodon</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>340</first_page>
<last_page>352</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>