Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
178 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-12 23:56
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[631.15+338.43](478) (1)
Conducerea și organizarea fermelor (226)
Producție și servicii în funcție de sectoarele economice (691)
SM ISO690:2012
BOINCEAN, Boris. Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 2(49), pp. 55-63. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461

Provocări şi perspective în dezvoltarea durabilă a sectorului agrar

Challenges and perspectives for sustainable development of agriculture


CZU: [631.15+338.43](478)
Pag. 55-63

Boincean Boris12
 
1 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 15 august 2018


Rezumat

Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu numeroase provocări ca rezultat al modelului industrial de agricultură intensivă ce o domină. Pentru a ține piept acestor provocări, e necesară o nouă abordare agroecologică privind intensifi carea agriculturii în baza gestionării durabile și reziliente a solului și a apei

Agriculture of Moldova is facing many challenges as a result of dominating industrial model of agricultural intensifi cation. In order to address them it requires a new agroecological approach to agricultural intensifi cation based on sustainable and resilient soil and water management. 

Cuvinte-cheie
gricultură durabilă, agroecologie, soluri de cernoziom, provocări în agricultură.,

încălzire globală

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Boincean, B.P.</creatorName>
<affiliation>Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Provocări şi perspective &icirc;n dezvoltarea durabilă a sectorului agrar</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0461</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>gricultură durabilă</subject>
<subject>agroecologie</subject>
<subject>încălzire globală</subject>
<subject>soluri de cernoziom</subject>
<subject>provocări în agricultură.</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>[631.15+338.43](478)</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018-07-02</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu numeroase provocări ca rezultat al modelului industrial de agricultură intensivă ce o domină. Pentru a ține piept acestor provocări, e necesară o nouă abordare agroecologică privind intensifi carea agriculturii &icirc;n baza gestionării durabile și reziliente a solului și a apei</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Agriculture of Moldova is facing many challenges as a result of dominating industrial model of agricultural intensifi cation. In order to address them it requires a new agroecological approach to agricultural intensifi cation based on sustainable and resilient soil and water management.&nbsp;</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>