Rolul metaboliţilor oxidului de azot în AVC ischemice la pacienţii cu sindrom metabolic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
189 8
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-27 16:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[546.172.6+577.217]:616.831-005.4 (1)
Nemetale şi metaloide în general (11)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (278)
Neurologie. Neuropatologie. Sistem nervos (330)
SM ISO690:2012
CIOBANU, Natalia; GROPPA, Stanislav; PANTEA, Valeriana; GUDUMAC, Valentin. Rolul metaboliţilor oxidului de azot în AVC ischemice la pacienţii cu sindrom metabolic. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2018, nr. 2(49), pp. 48-54. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461

Rolul metaboliţilor oxidului de azot în AVC ischemice la pacienţii cu sindrom metabolic

The role of the nitric oxide metabolities in ischemic stroke patients with metabolic syndrome


CZU: [546.172.6+577.217]:616.831-005.4
Pag. 48-54

Ciobanu Natalia, Groppa Stanislav, Pantea Valeriana, Gudumac Valentin
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 15 august 2018


Rezumat

Accidentul vascular cerebral (AVC) ischemic reprezintă a doua cauză de mortalitate în Republica Moldova și prima cauză de mortalitate din cadrul bolilor neurologice. În pofi da faptului că există mai multe cercetări publicate, dedicate sistemului oxidului de azot (NO), multe aspecte ale patogenezei și tratamentului AVC rămân neelucidate; de asemenea, în literatură sunt puţine date despre disfuncţia endotelială în patologia cerebrovasculară. Autorii articolului au efectuat o cercetare privind rolul dereglării de sinteză NO în patogeneza AVC ischemic la pacienţii cu sau fără sindrom metabolic (SM) și posibilitatea corecţiei medicamentoase a dereglărilor depistate. În perioada 2016−2017, au fost înrolaţi în studiu 75 de pacienţi cu AVC ischemic în faza acută. Datele pacienţilor cu AVC ischemic au fost comparate cu cele a 39 de subiecţi absolut sănătoși. Toţi pacienţii înrolaţi în studiu au fost divizaţi în două grupe în funcţie de prezenţa sau absenţa SM, astfel grupul de bază a fost constituit din 36 de persoane, iar grupul de control din 39 de persoane. S-a observat că valorile metaboliţilor oxidului nitric au fost semnifi cativ statistic (NO3, NO2) micșorate la pacienţii cu AVC (p<0,001, p<0,001), în comparaţie cu grupul de pacienţi fără AVC. Același fenomen s-a observat și în ceea ce privește suma dintre metaboliţii oxidului nitric (p= 0,023). Comparând cele 2 grupe de studiu, în funcţie de prezenţa /absenţa SM, am constatat că valorile NO2 și NO3 (p=0,05, p=0,31), precum și suma NO2+NO3 și raportul NO3/NO2 (p=0,48, p=0,37) nu au fost diferite statistic. În faza acută a AVC se observă scăderea nivelului de metaboliţi ai NO, fapt ce demonstrează disfuncţia endotelială, această manifestare fiind mai pronunţată la pacienţii cu AVC de origine cardioembolică.

Stroke is the second cause of mortality in the Republic of Moldova and the first cause of mortality from neurological disorders. There are several published studies on the nitric oxide system, but many aspects of stroke pathogenesis and stroke treatment remain uncleared, there is little evidence about endothelial dysfunction in cerebrovascular pathology. We investigated the role of the nitric oxide system in ischemic stroke pathogenesis in patients with or without metabolic syndrome (MS) and the possibility of treatment of detected disorders. The study enrolled 75 patients with the diagnosis of acute ischemic stroke in the period 2016−2017. The data of ischemic stroke patients were compared to those of 39 absolutely healthy subjects. All patients enrolled in the study were divided into two groups according to the presence or absence of MS, so the group with MS consisted of 36 participants and the control group of 39 patients. It was noted that nitric oxide metabolite values were statistically significant (NO3, NO2) decreased in stroke patients (p<0,001, p<0,001), compared to the group of subjects without stroke, the same phenomenon was also observed for the sum of nitric oxide metabolites (p<0,001) and the NO3/NO2 ratio (p = 0,023). It was found the NO2 and NO3 values (p=0,05, p=0,31), the sum NO2+NO3 and the NO3/NO2 ratio (p=0,48, p=0,37) were not statistically different in the group with MS and without MS. There is a decrease in the level of NO metabolites in the acute phase of stroke, demonstrating endothelial dysfunction, this manifestation being more pronounced in patients with cardiovascular stroke.

Cuvinte-cheie
sindrom metabolic, accident vascular cerebral,

metaboliţii oxidului nitric.