IBN
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor -19-0(65) pentru cuvîntul-cheie "heritage"

Abordări doctrinare privind organizarea sistemului administrației publice locale

Ţap Iurie
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noţiunea juridică a patrimoniului în doctrină şi în legislaţia Republicii Moldova

Stahi Tatiana
Statul, securitatea şi drepturile omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 8 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza particularităților evaluări prejudiciului ecologic adus persoanei și bunurilor sale

Ardelean Grigore
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблема недостаточной интеграции современной молодёжи в области сохранения культурного наследия Молдовы

Chirnev Nicolai
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Patrimoniul cultural naţional şi universal:
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consideraţii privind muzeificarea monumentelor istorice in Republica Moldova

Ploşniţă Elena
Patrimoniul cultural naţional şi universal:
2014. Chişinău. ISBN 978-9975-51-611-2.
Disponibil online 14 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foaia de zestre şi tradiţia înzestrării femeii în Basarabia (sec. XIX – începutul sec. XX) (I)

Rezneac Corina
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 31(44) / 2019 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metafora – patrimoniu cultural imaterial (după opera lui Lucian Blaga)

Verejanu Dan
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-30. Vizualizări-1001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depozit legal Universitaria – fond intangibil în patrimoniul universitar

Cristian Elena, Cecan Svetlana
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediţia 3. 2014. Bălţi. ISBN 978-9975-50-135-4.
Disponibil online 29 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The trip as an educational tool

Amar Ravit
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instituirea urmăririi speciale asupra centrului istoric al Chișinăului

Pleșca Vladimir, Fagurel Romeo
Buletinul INCERCOM
Nr. 9 / 2017 / ISSN 1857-3762
Disponibil online 24 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cimitirele soldaţilor prizonieri de război ca obiect de studiu în şcoală. Studiu de caz

Dolgos Ana-Maria
Patrimoniul cultural: cercetare și valorificare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-136-87-7.
Disponibil online 18 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul patrimoniului cultural-istoric ca premisă de promovare turistică și economică

Gribincea Corina
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inedite obiective naturale şi culturale ale Lituaniei într-un colet poştal

Ţurcan Elena, Hăbășescu Angela
Confluențe Bibliologice
Nr. 1-2(47-48) / 2017 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 14 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biblioteca universitară în anul de învăţămînt 2014 -2015

Harconiţa Elena
Confluențe Bibliologice
Nr. 1-2(39-40) / 2015 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 12 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceremonialul nupțial: accesorii laice și de cult religios

Condraticova Liliana1, Cercașin Marina2
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 24 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The trip as an educational tool

Amar Ravit
Free International University of Moldova
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constructing a philosophical voice: discursive positions in the moldovan journal of philosophy and…

Cosmescu Alexandru
Institute of History
Ideology and Politics Journal
Nr. 1(20) / 2022 / ISSN 2227-6068
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interior design in the restoration of the National Museum of Plastic Arts of Moldova

Platon Liliana
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 4(4) / 2021 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The notion, classification and importance of goods classification in the light of the new civil regulations of Republic of Moldova

Ursu Viorica, Chiriac Natalia
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul instituţiilor de învăţământ în valorifi carea tradiţiilor artei populare la etapa contemporană

Spânu Tatiana
Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural, naţional şi european
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-51-506-1.
Disponibil online 23 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

-19-0 of 65