IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "indicatori de performanţă"

Instrumente de îmbunătăţire continua pentru activitatea antreprenorială

Timotin Ludmila
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Descentralizarea – un element important al reformei administraţiei publice

Manole Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paradigme moderne de evaluare și măsurare a performanței administrației publice

Furculiţa Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 4(112) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea competitivității inovațiilor și sustenabilității economice a Israelului

Gribincea Alexandru1, Aburabia Hani2, Ibrahim El Saied2
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registrul RES-Q în Republica Moldova – primele rezultate naţionale în cadrul unui proiect internaţional

Manole Elena1, Lisnic Vitalie1, Groppa Stanislav1, Costru-Taşnic Elena1, Filioglo Andrei2, Odainic Olesea2, Ciobanu Natalia1, More Valeriu3, Dragan Gheorghe4
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(57) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 January, 2018. Descarcări-53. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tratamentul contabil al IFRS 16 în întreprinderi mici și mijlocii-cauze și efecte în raportarea financiară

Morariu Ana , Duduman Emanoil
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-25-0.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performanţa bugetară în Republica Moldova: aspecte metodologice şi applicative

Ciubotaru Maria1, Hîncu Vasile2
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revitalizarea standardelor de calitate - proces de bază a economicității energiei psihice și fizice

Grimalschi Teodor
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea continuă a specialiștilor în domeniul culturii fizice și sportului: necesitate și impact

Cireş Victoria, Amelicichin Ecaterina
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-76-6.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informaţia contabilităţii de gestiune – sursă fundamentală în analiza performanţei si dezvoltării durabile a entităţilor

Mihailă Svetlana, Bădicu Galina
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția a 5-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Incubatoarele de afaceri din Republica Moldova: evoluție și performanțe

Cîrlan Ana
Economica
Nr. 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicatorii de performanţă – între tradiţionalism şi modernism
Ştahovschi Ada1, Mircea-Dafinescu Vasiliana2, Bucuci Olesea3
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-52. Vizualizări-1112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecționarea indicatorilor de performanță financiară și comercială ai instituției bancare prin ajustarea capacității funcției de audit intern și a sistemelor de control intern
Klippert Elizaveta
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-19. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa proiectelor investiţionale privind alimentarea cu apă în localităţile urbane din Republica Moldova
Bîzgu Ion, Timuş Ana
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un mesaj al Uniunii Europene util pentru comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova
Roşca Alfreda
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Intellectus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496
Disponibil online 18 June, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rețeaua incubatoarelor de afaceri din Moldova: indicatorii de performanță

Dodu Aliona
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Importanța indicatorilor de performanță în activitatea spitalicească

Ivanes Igor
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Factorii ce influențează aplicarea indicatorilor de performanță în asistența medicală primară

Colibaba Angela, Nemerenco Ala
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Performanța școlară în actualitate

Popa Nadejda
Univers Pedagogic
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 13 September, 2019. Descarcări-77. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19