IBN
Închide
Bîzgu Ion
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 2

Bilanţul activităţii de cercetare şi inovare în complexul avicol
Bîzgu Ion , Şumanschii Andrei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizări şi perspective ale cercetărilor ştiinţifice în avicultură
Bîzgu Ion12 , Şumanschii Andrei12 , Nistorică Tatiana3
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Uniunea Crescătorilor de Păsări din R. Moldova,
3 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Știința zootehnică – factor important pentru o agricultură de tip european
2016. Maximovca. ISBN 978-9975-56-367-3..
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Recenzie asupra manualului „Management ecologic şi dezvoltare durabilă”, autor: V. Aşevschi
Crivoi Aurelia1 , Sofroni Valentin2 , Bîzgu Ion3 , Bulimaga Constantin4
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
4 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 4(8) / 2015 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele creşterii crosurilor de pui broiler ROSS-308 şi COBB-500 în condiţiile R. Moldova
Bîzgu Ion , Şumanschii Andrei , Demcenco Boris
Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Результаты тестирования мясо-яичных пород кур импортируемых в Республику Молдова из Венгрии
Шуманский Андрей , Bîzgu Ion , Зестря Николай
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 44. 2015. CHIȘINĂU. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Contribuţii la ameliorarea găinilor mixte prin încrucişării de transformare
Bîzgu Ion1 , Şumanschii Andrei1 , Roşca Fedosia2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere „Avicola-Moldova”
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrubuţii la valorificarea calităţilor productive a crosurilor de pui broiler crescuţi în condiţiile Republicii Moldova
Şumanschii Andrei12 , Bîzgu Ion12 , Zestrea Nicolai12 , Demcenco Boris12
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere „Avicola-Moldova”
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 34. 2013. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-246-0.
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Diagnosticul proiectelor investiţionale privind alimentarea cu apa in localitaţile rurale din RM
Bîzgu Ion1 , Timuş Ana1 , Buşmachiu Eugenia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa proiectelor investiţionale privind alimentarea cu apă în localităţile urbane din Republica Moldova
Bîzgu Ion , Timuş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Resursa umană şi factorii decisivi de influenşă a cererii turistice pe litoral
Bîzgu Ion , Traşcă Elisabeta , Ţurcanu Petru
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Studiul dezvoltării sectorului avicol la nivel naţional şi internaţional
Şumanschii Andrei1 , Bîzgu Ion2 , Modvală Susana1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere „Avicola-Moldova”
Zootehnie şi biotehnologii
Vol. 26. 2010. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-195-1 .
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11