IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "Index"
Aspecte demografice ale culturii ca factor determinant în formarea calității populației
Godonoagă (Suvac) Silvia
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 21 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza cadrului legal privind protectia copiilor: principii generale
Cuşnir Liliana
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluare eficienței proiectelor de investiții
Beţivu Ala, Bujor Tatiana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 7. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-168-0..
Disponibil online 8 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația – parte componentă a calității populaţiei în Republica Moldova
Godonoagă (Suvac) Silvia
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The solvability and properties of solutions of an integral convolutional equation
Şcerbacova Alexandra
Tiraspol State University
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Matematica
Nr. 2(51) / 2006 / ISSN 1024-7696 /ISSNe 2587-4322
Disponibil online 18 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solving the non-linear multi-index transportation problems with genetic algorithms
Paşa Tatiana
Moldova State University
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 1(88) / 2022 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Green development of small and medium enterprises of Ukraine: the eu experience
Pimonenko Tetyana, Lyulyov Oleksii, Us Yana
Sumy State University
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 18 January, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-1824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Minimization of Disproportionality in PR Voting Systems
Bolun Ion
Academy of Economic Studies of Moldova
International Workshop on Intelligent Information Systems
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4237-0-0.
Disponibil online 3 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization opportunities  of patrimony management mechanism  in consumer cooperation system
Fuior Elena, Chibercea-Pazurati Natalia
Trade Co-operative University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea aparatului foliar al pomilor de măr în dependenţă de legăturile donor-acceptor
Şişcanu Gheorghe, Cecan Anatol, Ralea Tudor, Jelev (Hadîrca) Natalia, Nanii Ludmila
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transition Probability Matrices for Flexible Pavement Deterioration Models with Half-Year Cycle Time
Perez-Acebo Heriberto1, Bejan Sergiu2, Gonzalo-Orden Hernan3
2 Technical University of Moldova,
International Journal of Civil Engineering
Nr. 9(16) / 2018 / ISSN 1735-0522
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii standardizaţi SPI şi SPEI – indicatori ai duratei şi intensităţii secetelor
Răileanu Valentin
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea nectariferilor și analiza complexului lor faunistic la Prun (I)
Iordosopol Elena, Batco Mihail, Fron Arcadie
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea și experiența europeană de implimentare a indicilui de îmbătrînire activă
Cuşnir Liliana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 9. 2014. CHIȘINĂU, 2014. ISBN 978-9975-9932-5-8.
Disponibil online 13 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Familia monoparentală ca subiect al protecției sociale
Chistruga-Sinchevici Inga
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 9. 2014. CHIȘINĂU, 2014. ISBN 978-9975-9932-5-8.
Disponibil online 12 October, 2019. Descarcări-142. Vizualizări-1283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The optimal value of one monotone method divisor for PR voting systems
Bolun Ion, Cebotari Sergiu
Academy of Economic Studies of Moldova
International Conference on Intelligent Information Systems
2013. Chișinău. .
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea gradului de presiune antropică asupra peisajelor în cadrul bazinului rîului Ichel
Ursu Liliana
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea gradului de favorabilitate a climei pentru cultura viţei de vie din Republica Moldova
Sîrbu Rodica
Mediul şi dezvoltarea durabilă,
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea siguranţei spitalelor din Republica Moldova
Pîsla Mihail
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(40) / 2011 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variaţia indexului bursei fabricius la puii vaccinaţi contra bursitei infecţioase în combinaţie cu biomasa de streptomicete
Starciuc Nicolae
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2(0) / 2008 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1079
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20