IBN
Închide
Pîsla Mihail
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 3
  • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
  • 9.6.Ghid (indicații, îndrumări, recomandări, agende) metodic/ metodologic - 1

2023 - 1

Pharmacists’ workplace safety during the COVID-19 pandemic
Chihai Svetlana , Pîsla Mihail
School of Public Health Management, State Univerity of Medicine and Pharmacy
One Health and Risk Management
Vol. 4, / 2023 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 19 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Ghid privind organizarea și funcționarea taberelor temporare pentru sinistrați
Pîsla Mihail
1 Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF,
Chişinău, 2022 / ISBN 978-9975-82-299-2
Disponibil online 18 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Reorganizarea subdiviziunilor unei instituţii medicale în vederea acordării asistenţei medicale pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2
Ciobanu Elena1 , Pîsla Mihail2 , Pantea Valeriu3 , Bahnarel Ion1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii,
3 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(23) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Sănătatea oamenilor - prioritate a cadrului de la Sendai privind reducerea riscului dezastrelor pentru perioada 2015-2030
Pîsla Mihail
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(69) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 12 November, 2017. Descarcări-26. Vizualizări-709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Problemele actuale de prevenire și control al bolilor netransmisibile in Republica Moldova
Friptuleac Grigore1 , Opopol Nicolae1 , Pîsla Mihail2 , Bahnarel Ion2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1026
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Experienţa și bunele practici ale ţărilor Uniunii Europene în domeniul fortifi cării serviciilor de sănătate ocupaţională
Pîsla Mihail12 , Bahnarel Ion12 , Ferdohleb Alina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(54) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 May, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea elevilor claselor primare privind siguranţa vieţii in caz de incendiu
Pîsla Mihail , Arnaut Natalia , Bahnarel Ion , Zepca Victor , Cazacu-Stratu Angela
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale sănătăţii ocupaţionale în Republica Moldova
Friptuleac Grigore1 , Bahnarel Ion2 , Pîsla Mihail2 , Pînzaru Iurie2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(54) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 May, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte privind managementul riscurilor şi dezastrelor
Pîsla Mihail
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(47) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Aspecte ale sănătăţii reproductive în situaţii de criză şi dezastre
Pîsla Mihail1 , Gîlca Boris2 , Ostaficiuc Radu1
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Fondul ONU pentru Populaţie UNFPA
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(41) / 2012 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 14 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Algoritmul de triaj medical rapid „Tramin”
Ciobanu Gheorghe , Pîsla Mihail , Ostaficiuc Radu
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(30) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-86. Vizualizări-1392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea siguranţei spitalelor din Republica Moldova
Pîsla Mihail
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(40) / 2011 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
National System for Preparedness and Response to Public Health Emergencies
Pîsla Mihail
Curierul Medical
Nr. 3(321) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile şi politicile organizaţiei mondiale a sănătăţii privind pregătirea şi răspunsul la dezastre
Pîsla Mihail
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-32. Vizualizări-861
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Медицинская сортировка как ключевой элемент в оказании медицинской помощинаселению в чрезвычайных ситуациях
Ciobanu Gheorghe , Pîsla Mihail
Институт срочной медицины, Кишинев
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(30) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Cu privire la fişa medicală de triaj
Pîsla Mihail1 , Ostaficiuc Radu2
1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea instituţiilor medico-sanitare în dezastre – un imperativ al timpului
Pîsla Mihail , Ursu Patricia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 2 (308) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Sistemul asigurării medicale a pregătirii cetăţenilor Republicii Moldova pentru îndeplinirea serviciului militar în termen şi măsurile pentru ameliorarea lui
Pîsla Mihail
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 1(9) / 2006 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Decizia de expertiză medico-militară: Aspecte metodice actuale
Cuvşinov Veaceslav , Pîsla Mihail , Babîră Vasile
Ministerul Apărării al RM
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 1(7) / 2005 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19