IBN
Închide
Ciobanu Elena Ilarion
Cuvinte-cheie (59): health (3), computer (2), produits alimentaires (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Aspecte în utilizarea computerului de către tineri.
Ciobanu Elena1, Croitoru Cătălina1, Criţcaia Tatiana2, Anghel Tamara1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 CNMF Raisa Pacalo
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea obiceiurilor alimentare ale populației rezidente din Republica Moldova
Andoni Ana, Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(69) / 2018 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea de sănătate a populaţiei din localităţile rurale în relaţie cu calitatea aerului din interior
Cazacu-Stratu Angela12, Croitoru Cătălina21, Ciobanu Elena2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vitamine C – miracles inconnus
Chiaburu Victoria, Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Proceedings of the International Conference Modern Technologies, in the Food Industry–2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aspecte igienice ale alimentaţiei preşcolarilor
Cazacu-Stratu Angela12, Croitoru Cătălina12, Ciobanu Elena1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(74) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 June, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea igienică comparativă a calităţii apei din diferite surse ale Republicii Moldova: studiu descriptiv
Mogoreanu Maxim12, Bernic Vladimir2, Ciobanu Elena1, Croitoru Cătălina1, Cebanu Serghei12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(13) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 27 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study on Medical Students’ Behavioral Risks
Croitoru Cătălina, Ciobanu Elena, Salaru Virginia, Cazacu-Stratu Angela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 27 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Indoor air quality assessment and the risk establishment for the health of the people engaged in the process of preparing food
Croitoru Cătălina12, Ciobanu Elena1, Cazacu-Stratu Angela1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Center of Public Health
Curierul Medical
Nr. 6(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 3 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Aspects of the population morbidity in some regions of the Republic of Moldova
Ciobanu Elena1, Croitoru Cătălina1, Cebanu Serghei1, Mogorean M.2, Bernic Vladimir2, Burduniuc Olga2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 National Center of Public Health
Curierul Medical
Nr. 6(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 30 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bioelementele din sursele decentralizate de apă potabilă
Ciobanu Elena, Ostrofeţ Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Acuzele prezentate de elevii ce lucrează la computer
Croitoru Cătălina1, Ostrofeţ I.1, Ciobanu Elena1, Bejenari Raisa2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie, Chişinău
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza igienică a conţinutului de fluor în apa potabilă din unele raioane ale Republicii Moldova
Bivol Natalia, Ciobanu Elena, Groza Lilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cardiovascular diseases and their relationship with nutritional status
Zota Victoria, Ciobanu Elena, Zota Stela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
”Copilul care nu trebuie nimănui” - aspecte psihosociale
Ciobanu Elena1, Pantea Oleg21
1 Departamentul Instituţiilor Penitenciare (DIP),
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 32 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Indicii calităţii apei potabile – Factori de risc în instalarea osteoartrozei
Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(33) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile aprovizionării cu apă potabilă a persoanelor cu osteoartroză din mediul rural
Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile clinice ale osteoartrozei în raport cu factorul hidric
Ciobanu Elena, Mazur Minodora, Mazur-Nicorici Lucia, Şalaru Vasile
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Compoziţia chimică a apei potabile şi morbiditatea prin maladii osteoarticulare: Abordare teoretică
Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de risc în etiologia morbidităţii prin maladii osteoarticulare
Ciobanu Elena, Mazur-Nicorici Lucia, Ostrofeţ Gheorghe, Mazur Minodora
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(36) / 2011 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul compoziţiei chimice a apei din fântânile de mină din zonele rurale ale Republicii Moldova
Ostrofeţ Gheorghe1, Ciobanu Elena1, Groza Lilia1, Costic Natalia2, Eremciuc Tatiana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29