IBN
Închide
Zepca Victor Dmitri
Cuvinte-cheie (51): elevi (6), pupils (4), şcoală. (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 4

Autoapreciere a stării de sănătate în rândul elevilor din Republica Moldova
Ţurcan Larisa12, Zepca Victor21, Gîţu Lora12
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristicile alimentaţiei unui lot de adolescenţi din mediu urban din Republica Moldova
Topada Aculina, Zepca Victor, Gisca Veronica, Ieşeanu Cristina
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cunoştinţele, atitudinile şi aptitudinile cadrelor didactice din instituţiile preuniversitare în domeniul profilaxiei unor maladii frecvent întâlnite şi al stilului sănătos de viaţă
Tîrsina Alla, Zepca Victor
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 22 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile comportamentului violent şi autoagresiv în rândul elevilor claselor liceale din mun. Chişinău, Republica Moldova
Zepca Victor, Gisca Veronica, Ţurcan Larisa, Topada Aculina
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Abilități igienice la elevii instituțiilor de invățămant primar din Republica Moldova
Meşina Victor, Zepca Victor, Arnaut Natalia, Ţiganaş Odetta
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consumul de tutun printre elevii claselor a V-a – a XII-a din localităţile rurale din Republica Moldova
Cazacu-Stratu Angela1, Zepca Victor1, Zoltan Abram2, Gisca Veronica1, Zaporojan Aculina1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea deprinderilor de ingrijire a corpului la elevii claselor primare
Arnaut Natalia, Zepca Victor, Cazacu-Stratu Angela, Ţiganaş Odetta
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici europene de alimentaţie a copiilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar
Zepca Victor, Zaporojan Aculina
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 August, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici de alimentaţie a copiilor în timpul aflării lor la ore în școală
Zaporojan Aculina, Zepca Victor
Centrul de Sănătate Publică Chişinău
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Evaluarea meniurilor de repartiţie din cantinele şcolare pe perioada caldă a anului
Zaporojan Aculina1, Tarcea Monica2, Bahnarel Ion1, Zepca Victor1, Cazacu-Stratu Angela1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea elevilor claselor primare privind siguranţa vieţii in caz de incendiu
Pîsla Mihail, Arnaut Natalia, Bahnarel Ion, Zepca Victor, Cazacu-Stratu Angela
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Alimentaţia elevilor din şcoli – o problemă a societăţii moderne
Bahnarel Ion1, Zepca Victor1, Cazacu-Stratu Angela2, Zaporojan Aculina2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-75. Vizualizări-930
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind nivelul de cunoaştere a elevilor din cl. IV-a a aspectelor referitor la modul sănătos de viaţă
Bahnarel Ion1, Zepca Victor1, Meşina Victor2, Cazacu-Stratu Angela2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentelor cu risc pentru sănătate la cadrele didactice din instituţiile preşcolare şi preuniversitare
Bahnarel Ion1, Ţiganaş Odetta2, Cazacu-Stratu Angela3, Zepca Victor1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea dezvoltării fizice şi a indicelui de masă corporală la elevii din şcolile raioanelor Rîşcani şi Cahul
Bahnarel Ion1, Friptuleac Grigore2, Cazacu-Stratu Angela2, Zepca Victor1, Meşina Victor2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dezvoltării fizice la elevii din raioanele Rîşcani şi Cahul, Republica Moldova
Bahnarel Ion1, Cazacu-Stratu Angela2, Zepca Victor1, Manole Virgil3, Lîsenco Vladimir4, Carp Veaceslav4, Zaporojan Aculina2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul de Sănătate Publică Râşcani,
4 Centrul de Sănătate Publică, Cahul
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea sănătăţii şi practicile sanogene ale elevilor claselor primare în opinia părinţilor
Bahnarel Ion1, Ţiganaş Odetta2, Zepca Victor1, Cazacu-Stratu Angela3
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Visits to the doctor of secondary professional school students from disintegrated families
Zepca Victor, Bahnarel Ion, Manole Virgil
National Center of Public Health
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Adresabilitatea la mediculneurolog a elevilor din instituţiile de оnvăţămвnt secundar profesional din Republica Moldova
Zepca Victor
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(29) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Adresabilitatea la medicul stomatolog a elevilor şcolilor profesionale din Republica Modova
Zepca Victor1, Iziumov Nina2, Ciobanu Anatol2, Baroncea Angela
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă
Medicina stomatologică
Nr. 2(11) / 2009 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22