IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "laboratory"

Princii de interpretare a rezultatelor testării rezistenței M. Tuberculosis

Ungureanu Ion
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Separate methods of implementation of state control of the legitimate trafficking of drugs

Şevciuk Oleksandr
Yaroslav Mudryi National Law University
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1-2(29) / 2018 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Introducerea și ameliorarea plantelor ornamentale: istorie, actualitate și tendințe

Sîrbu Tatiana
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-095X
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea calității în domeniul cercetărilor de laborator prin aplicarea cerințelor tandardului
ISO/IEC 17025:2017

Guzun Mihail, Cojocaru Igor, Botnaru Viorica
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remote Laboratory for Servomotor Studying

Vîrlan Petru1, Todos Petru1, Adascaliţei Adrian2
1 Technical University of Moldova,
2 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1. 2017. Chisinau. ISBN 978-9975-45-069-0.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Идеи Бруно Латура о социокультурной природе науки: феномен лаборатории

Ganaba Svetlana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 26 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte generale şi evaluarea Laboratorului Toxicologie Experimentală in Republica Moldova

Ursu Tatiana, Jardan Elena, Migalatiev Raisa, Ouatu Ala
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7