IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2003
Fondatori
Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină
Centrul Naţional de Sanătate Publică
IMSP Spitalul Clinic Republican
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)46
  2020  (5 din 4)75
  2019  (4 din 4)163
  2018  (4 din 4)104
  2017  (4 din 4)160
  2016  (6 din 4)248
  2015  (7 din 4)166
  2014  (6 din 4)211
  2013  (6 din 4)182
  2012  (6 din 4)295
  2011  (5 din 4)187
  2010  (3 din 4)37
  2009  (3 din 4)42
  2008  (5 din 4)98
imagine

pISSN: 1729-8687
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Categoria:
  • B (2017.12.21-2021.12.21)
  • B (2013.10.31-2017.10.31)
  • B (2009.04.30-2013.10.30)

Sănătate publică şi management.Igienă şi epidemiologie. Management în sistemul de sănătate


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20148689611199491144
Volume67597795455
Total208192874017449

Vizualizări   1255Descărcări   95

Conţinutul numărului de revistă

Toxicologia experimentală in Republica Moldova: trecut, prezent, evoluţie la confl uenţa dintre domenii

8-14

CZU: 615.9(478)

Pînzaru Iurie

Rolul sectorului de sănătate pentru atingerea obiectivului 2020 in abordarea strategică a managementului internaţional al substanţelor chimice

14-17

CZU: 614.2:615.9:54(478)

Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa, Jardan Elena

Metode de alternativă de testare a toxicităţii

17-20

CZU: 615.015.4:615.9

Jardan Elena, Sîrcu Raisa, Pînzaru Iurie

Aspecte generale şi evaluarea Laboratorului Toxicologie Experimentală in Republica Moldova

21-23

CZU: 615.9(478)

Ursu Tatiana, Jardan Elena, Migalatiev Raisa, Ouatu Ala

Исследование токсичности оригинального противогриппозного препарата Бенкармет при однократном введении мелким лабораторным животным

23-25

CZU: 615.23.038:615.9

ЕРИМБЕТОВ Кенес, Бондаренко Екатерина, Калашникова Елена, Гончарова Анна

Aspecte privind determinarea reziduurilor de pesticide in produsele vegetale

25-27

CZU: 543.635.9:632.95:633/635

Scurtu Raisa, Ştirbu Cristina, Covric Ala

Gestionarea deşeurilor industriale toxice in Republica Moldova – problemă de sănătate publică nouă şi stringentă

27-34

CZU: 628.5(478)

Russu-Deleu Raisa, Lipovan Serghei, Tulgara Ion, Bogdan Lidia, Spataru Ion, Mirca Daniel

Noi abordări in supravegherea produselor cosmetic in Republica Moldova

34-37

CZU: 614.27:[615.262.4:613.49](478)

Constantinovici Ştefan

Abordarea serviciilor de sănătate ocupaţională şi siguranţă chimică din punctul de vedere al medicilor-igienişti

38-41

CZU: 613.6:614.7

Ferdohleb Alina

Bioremedierea solului poluat cu pesticide: problema poluării complexe

41-43

CZU: 631.461:579.641

Rastimeşina Ina, Postolachi Olga, Cincilei Angela, Tolocichina Svetlana, Mamaliga Vera, Streapan Nina, Josan (Vorona) Valentina

Monitoringul radioecologic in relaţie cu sănătatea publică

43-46

CZU: [613/614+504.064.2](478)

Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Ursuleanu Ion, Coban Elena, Plăvan Irina, Vîrlan Serghei, Cojocari Alexandra

Intoxicaţiile acute neprofesionale cu pesticide in Republica Moldova, in perioada 2011–2015

47-49

CZU: 614.7:616-099:632.95(478)

Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Ursuleanu Ion, Coban Elena, Plăvan Irina, Vîrlan Serghei, Cojocari Alexandra

Evoluţia intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică in raionul Orhei, pe parcursul anilor 2011–2015

50-51

CZU: 614.7:616-099:612.129(478)"2011-2015"

Guştiuc Vasile, Doibani Pavel

Aspecte ale morbidităţii prin intoxicaţii acute neprofesionale exogene de etiologie chimică in Republica Moldova, anii 2012–2015

51-54

CZU: 614.7:616-099-02(478)"2012-2015"

Savca V., Feofanov Igor, Roşca Nicolae

Analiza intoxicaţiilor acute neprofesionale exogene de etiologie chimică in raionul Căuşeni, anii 2011– 2016

54-55

CZU: 614.7:616-099-084(478)"2011-2016"

Fanic Veaceslav, Kazaciok Andrei

Problema mercurului şi compuşilor acestuia: abordare complexă

56-60

CZU: 614.7:546.49

Țurcanu Gheorghii

Evaluarea preliminară a expunerii populaţiei Republicii Moldova la compuşii de plumb

60-65

CZU: 614.7:661.852(478)

Jardan Elena, Opopol Nicolae

Riscul intoxicaţiei cu mercur in serviciul stomatologic

65-68

CZU: 614.7:616.314-085.46:546.49

Siminovici Svetlana, Siminovici Vladimir

Estimarea stării de sănătate a angajaţilor care gestionează produse de uz fitosanitar şi/sau fertilizanţi prin prisma examenelor medicale obligatorii

69-71

CZU: 614.2:616-057:632.154

Sanduleac Elena, Pînzaru Iurie, Manceva Tatiana

Rolul comunicării in promovarea sănătăţii publice

71-75

CZU: 613/614.2

Silitrari Natalia, Şalaru Ion, Prisacari Viorica

Deşeurile industriale toxice in municipiul Chişinău şi riscurile pentru sănătatea publică

75-79

CZU: 614.2:628.51(478-21)

Lipovan Serghei, Tulgara Ion, Spataru Ion, Ciapala Victoria, Russu-Deleu Raisa

Materialele şi obiectele ce vin in contact cu alimentele – factori de risc pentru sănătatea omului

79-81

CZU: 614.2:614.7:616-036.22-084

Constantinovici Ştefan, Mocanu Anna

Riscul pe care substanţele toxice il prezintă pentru copii

81-83

CZU: 616-099-053.2:615.31(478)

Tutunaru Mariana, Dănilă Tatiana, Bahnarel Ion

Materialele de construcţie şi finisare a locuinţelor şi impactul lor asupra sănătăţii

83-86

CZU: 614.2:614.75:691.537(478)

Peredelcu Valeriu, Tafuni Ovidiu

Securitatea şi igiena muncii in agricultură

86-88

CZU: 613.6:614.8:63(478)

Bebîh Vladimir, Gurghis Elena, Tapu Livia

Siguranţa chimică la locul de muncă al angajaţilor din ramurile de bază ale economiei naţionale

88-90

CZU: 613.6:614.75:54(478)

Eftodii Iulia, Vasiliev Veaceslav, Banu Svetlana

Biomarkeri de expunere la evaluarea riscului acţiunii pesticidelor

91-93

CZU: 614.2:616-057:632.154

Sîrcu Raisa, Jardan Elena, Pînzaru Iurie

Elaborarea biotehnologiilor de corecţie a răspunsului imun la acţiunea radiaţiilor ionizante

93-96

CZU: 612.119:614.876:615.849

Coreţchi Liuba, Plăvan Irina

Aspecte de cercetare a eficienţei biologice a unor produse noi inofensive in combaterea manei viţei-de-vie, in condiţiile zonei Centru a Republicii Moldova

96-99

CZU: 634.8:632.4/.937

Bivol Alexei, Bădărău Sergiu, Iurcu-Străistaru Elena, Rusu Ştefan, Ştirschii Cristina, Cîrlig Natalia

Semnificaţia bioecologică a nematofaunei la cultura rapiţei de toamnă in condiţiile de mediu ale Republicii Moldova

99-102

CZU: 576.8:633.9:633.85(478)

Iurcu-Străistaru Elena, Bivol Alexei, Rusu Ştefan, Cîrlig Natalia

Aspecte toxicologice ale expertizei sanitare a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor

103-106

CZU: 614.29:633.1:632.95

Pînzaru Iurie, Manceva Tatiana, Sanduleac Elena

Starea de sănătate a populaţiei prin prisma utilizării pesticidelor

106-109

CZU: 614.2:616-099-084:632.95

Zavtoni Mariana, Opopol Nicolae

Caracteristica condițiilor de muncă ale lucrătorilor din domeniul de gestionare și utilizare a produselor de uz fitosanitar

109-112

CZU: 613.6:614.2:632.154

Zavtoni Mariana, Opopol Nicolae

Produsele de uz fitosanitar și impactul lor asupra sănătății lucrătorilor din agricultură

112-113

CZU: 613.6:614.2:632.154

Cotorobai Pavel, Boian Valeriu, Dubcoveţchi Ion, Creştin Ion

Aspectele igienice ale aplicării preparatelor de uz fitosanitar in agricultură

114-116

CZU: 613.6:632.154

Popovici Raisa, Deliu Nicolae, Boxan Veaceslav

Siguranța alimentelor și asigurarea ei

117-121

CZU: 613.2

Opopol Nicolae

Eticheta nutriţională – sursă vitală de informare a consumatorului privind evitarea riscurilor

121-124

CZU: 613.2:614.31:664.013.8

Cernelev Olga

Despre reziduurile unor aditivi alimentari şi contaminanţi in produsele alimentare

124-128

CZU: 613.2/.3:664.001.25

Chirlici Alexei, Rubanovici Vladislav, Vasiliţa Vitalii, Vetiu Svetlana, Antosii Ludmila, Tcaci Eudochia, Grecu Constantin

Despre conţinutul nitraţilor in legume şi fructe

128-131

CZU: 614.31:546.175

Chirlici Alexei, Rubanovici Vladislav, Ciburciu Andrei, Antosii Ludmila, Vetiu Svetlana, Tcaci Eudochia, Vasiliţa Vitalii

Nitraţii in legume: evaluarea expunerii populaţiei şi a impactului asupra sănătăţii

131-134

CZU: 614.31:546.175:614.2

Țurcanu Gheorghii, Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa

Current advances of in silico methods for identification of genotoxic and carcinogenic chemicals in food safety risk assessment

135-136

CZU: 614.2:614.31:663/664

Kolesnyk Serhii

Научные подходы к токсикологической оценке пестицидов-генериков с целью их государственной регистрации в Украине

137-137

CZU: 615.9:632.95:001.5(477)

Проданчук Никола, Жминько Петр, Кравчук Александр, Бережнов Сергей

The assessment of gonadotoxic activity of Thiamethoxam pesticide in form of three generics

138-138

CZU: 515.31:619:59.08

Kolianchuk Yana, Rashkivska Inna

Trasplacental exposure to tobacco smoke and its genotoxic effect

137-138

CZU: 613.84:614.2

Alves Ana Catarina, Tîrsina Alla, Costa Carla, Monteiro Marta S., Soares Amadeu M.V.M., Loureiro Susana, Teixeira J.P.

Mutagenicity studies of herbicide nicosulfuron in the mice bone marrow micronucleus assay

139-139

CZU: 615.1:575.224.4:599.363

Tkachyk Tetiana, Bubalo Volodymyr, Tkachuk Oleksander, Zubko Olena, Kostik Olena

Actuality of high quality histological maintenance in toxicology laboratories in GLP

139-139

CZU: 615.9(477)

Tkachenko Liudmila

Genotoxicity testing of generic pesticides glyphosate in fluctuation Ames assay

138-139

CZU: 543.06:615.9:632.95

Bubalo Volodymyr, Usenko Tetiana, Tkachyk Tetiana, Zubko Olena

Острая токсичность гербицида генерика 2,4-Д для крыс Wistar han

140-140

CZU: 615.91:632.954

Денисюк А., Рябуха Е.

Влияние хизалофоп-П-эти'ла на биохимические показатели при субхроническом исследовании

141-141

CZU: 615.9:547.26:619

Зузанская Е., Ключинская Т., Залиньян Е.

Изучение субхронической пероральной токсичности Прохлораза на крысах Wistar Hannover

140-141

CZU: 615.9:547.23:619

Залиньян Е., Зузанская Е., Артемчук Ю.

Hematological study of generic pesticides quizalophop-P-ethyl

142-142

CZU: 615.9:616.15:619:547.26

Usenko Tetiana, Shulyak Valentyna

Влияние фосфорорганического пестицида Хлорпирифоса на активность холинэстеразы в сыворотке крови крыс при субхроническом исследовании

141-142

CZU: 615.9:632.95:599.3:619

Ключинская Т., Зузанская Е.

Practici alimentare riscante – intoxicaţia cu ciuperci la copii

142-142

CZU: 613.2:616-099-053.2

Diaconescu Smaranda