IBN
Închide
Jardan Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 14
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2017 - 5

Aspecte toxicologice ale fertilizanţilor de producere autohtonă
Jardan Elena , Sîrcu Raisa , Pînzaru Iurie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea conţinutului de plumb în solurile Republicii Moldova
Jardan Elena1 , Zubcov Elena2 , Opopol Nicolae1 , Ciornea Victor2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-34. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea indicilor proceselor metabolice de bază pe şobolani la acţiune subcronică a produsului de uz fitosanitar Cuprocsan 345 SC
Sîrcu Raisa , Jardan Elena , Pînzaru Iurie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lead: exposure assessment of human health in Moldova
Jardan Elena1 , Opopol Nicolae2
1 National Center of Public Health,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 8 March, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of sodium benzoate on human and animals’ health
Cernelev Olga , Jardan Elena
National Center of Public Health
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 8 March, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Aspecte generale şi evaluarea Laboratorului Toxicologie Experimentală in Republica Moldova
Ursu Tatiana , Jardan Elena , Migalatiev Raisa , Ouatu Ala
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biomarkeri de expunere la evaluarea riscului acţiunii pesticidelor
Sîrcu Raisa , Jardan Elena , Pînzaru Iurie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 25 November, 2017. Descarcări-36. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul de plumb în mediul înconjurător și impactul eventual asupra sănătăţii populaţiei din Republica Moldova
Jardan Elena
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(65) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea preliminară a expunerii populaţiei Republicii Moldova la compuşii de plumb
Jardan Elena , Opopol Nicolae
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 25 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea retrospectivă a conţinutului de plumb în factorii de mediu și produsele alimentare.
Jardan Elena
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea siguranței produselor cosmetice
Jardan Elena , Pînzaru Iurie , Sîrcu Raisa
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 22 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de alternativă de testare a toxicităţii
Jardan Elena , Sîrcu Raisa , Pînzaru Iurie
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-18. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sectorului de sănătate pentru atingerea obiectivului 2020 in abordarea strategică a managementului internaţional al substanţelor chimice
Pînzaru Iurie , Sîrcu Raisa , Jardan Elena
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Evaluarea conţinutului de plumb în factorii de mediu şi argumentarea actualităţii problemei de sănătate publică
Jardan Elena
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(54) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 8 May, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea nivelului de acumulare a unor metale grele in păr la locuitorii oraşului Chişinău
Tcaci Eudochia1 , Jardan Elena2
1 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 24 December, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Concentraţiile reale de plumb în factorii de mediu şi argumentarea perspectivei de studiere în Republica Moldova
Jardan Elena1 , Ştirbu Svetlana2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общетоксическое действие ддт на состояние организма экспериментальных животных в период беременности
Сырку Раиса , Migalatiev Raisa , Бойцу Е. , Covric Ala , Zavtoni Mariana , Jardan Elena
Национальный центр общественного здоровья
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17