IBN
Închide
Migalatiev Raisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2022 - 1

Hygienic assessment of the range of pesticides used in Moldova that can affect the endocrine system
Zavtoni Mariana , Bernic Vladimir , Migalatiev Raisa
National Agency for Public Health
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Estimarea igienică a utilizării pesticidelor care afectează sistemul endocrin
Zavtoni Mariana , Sîrcu Raisa , Volneanschi Ana , Migalatiev Raisa
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică
Arta Medica
Nr. 4(77) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Estimating of impact on people’s health of air pollution emissions from transport in urban area in Moldova
Stratulat Tatiana1 , Friptuleac Grigore2 , Migalatiev Raisa2 , Boiţu Elena2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 National Center of Public Health
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6, R. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The risk that it presents pesticides on health state
Zavtoni Mariana , Syrku Raisa , Migalatiev Raisa , Negru Svetlana
National Center of Public Health
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6, R. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte generale şi evaluarea Laboratorului Toxicologie Experimentală in Republica Moldova
Ursu Tatiana , Jardan Elena , Migalatiev Raisa , Ouatu Ala
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Общетоксическое действие ддт на состояние организма экспериментальных животных в период беременности
Сырку Раиса , Migalatiev Raisa , Бойцу Е. , Covric Ala , Zavtoni Mariana , Jardan Elena
Национальный центр общественного здоровья
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение экспозиции и оценка риска воздействия стойких органических контаминантов пищевых продуктов на здоровье населения
Сырку Раиса , Стратулат Татьяна , Zavtoni Mariana , Бойцу Е. , Ouatu Ala , Migalatiev Raisa , Negru Svetlana , Patlati Aliona
Национальный центр общественного здоровья
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(46) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Изучение влияния низких доз дихлордифенилтрихлорэтана и полихлорированных бифенилов на репродуктивную функцию крыс в краткосрочном эксперименте
Стратулат Татьяна , Сырку Раиса , Zavtoni Mariana , Migalatiev Raisa
Национальный центр общественного здоровья
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8