Aspecte generale şi evaluarea Laboratorului Toxicologie Experimentală in Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
771 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-15 19:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.9(478) (2)
Toxicologie generală. Studii generale asupra otrăvurilor şi otrăvirii (intoxicaţiei) (45)
SM ISO690:2012
URSU, Tatiana, JARDAN, Elena, MIGALATIEV, Raisa, OUATU, Ala. Aspecte generale şi evaluarea Laboratorului Toxicologie Experimentală in Republica Moldova. In: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină , 2016, nr. 6(70), pp. 21-23. ISSN 1729-8687.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Numărul 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687 /ISSNe 2587-3873

Aspecte generale şi evaluarea Laboratorului Toxicologie Experimentală in Republica Moldova

General aspects Toxicology and Experimental Laboratory evaluation in Republic of Moldova

Oбщиe aспекты и оценка Лаборатории Экспериментальной Токсикологии в Молдове

CZU: 615.9(478)

Pag. 21-23

Ursu Tatiana, Jardan Elena, Migalatiev Raisa, Ouatu Ala
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2017


Rezumat

This article presents an overview of Laboratory in Experimental Toxicology activities in studying the toxicity of chemicals through laboratory animal experimentation parameters to determine risk assessment of exposure to a toxic agent according to criteria of similarity between the biological system of animals and humans. Analysis and evaluation of laboratory data serve as an argument to assess the safety of substances/chemical mixtures in order to prevent acute and chronic poisonings among Moldovan population.

Лаборатория Экспериментальной Токсикологии занимается изучением токсичности химических веществ в эксперименте на лабораторных животных, определением параметров риска воздействия химического агента. Анализ и оценка лабораторных данных служат в качестве аргумента для оценки безопасности веществ/ химических смесей в целях предотвращения острых и хронических интоксикаций среди населения Молдовы.

Cuvinte-cheie
laboratory, toxicity, chemicals,

experiment