IBN
    


    
  


  
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "formator"
Gala Formatorilor BNRM – 2019
Povestca Lilia
Magazin bibliologic
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1857-1476
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vocaţia de promotor al educaţiei adulţilor
Scutaru-Guţu Adela
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediul constructivist de învățare
Botnari Valentina
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-95. Vizualizări-817
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Axe valorice ale competențelor media în cadrul învățării pe tot parcursul vieții
Ţap Elena, Dermenji-Gurgurov Svetlana, Carabet Natalia, Bulicanu Ion
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(46) / 2020 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 March, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mediu de învățare pozitiv – imperativ în instruirea adulților
Butnari Nadejda, Bîrnaz Nina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(169) / 2024 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barierele în comunicare – factor de care depinde asigurarea calității actului de formare continuă a cadrului didactic
Tulbu-Frunze Cristina
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 21 February, 2021. Descarcări-71. Vizualizări-941
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivaţia adulţilor pentru formarea și reconversia profesională
Bertea Iulian-Ciprian
Univers Pedagogic
Nr. 4(76) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 December, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7