IBN
Închide
Eni Mihaela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 4

Comunicarea științifică în mediul online
Eni Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea informațională a discursul academic în perioada pandemiei COVID-19
Eni Mihaela
Şcoala Doctorală Ştiinţe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura limbajului academic la manifestările științifice organizate de AȘM
Eni Mihaela
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5, R. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipuri de progresie tematică în diferite tipuri de texte științifice
Eni Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale
SU, SS. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Organizarea interacțiunii conversaționale în discursul academic
Eni Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(144) / 2021 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale și accepțiuni ligvistice consacrate privind termenul pragmatică
Eni Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(150) / 2021 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linguistic pragmatics – theoretical aspects
Eni Mihaela
Moldova State University
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3, T. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități retorico-pragmatice ale discursului academic
Eni Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
SU, SS, SE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segmentarea comunicativă în discursul academic
Eni Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Aspecte pragmalingvistice în discursul academic și discursul științifico-didactic
Eni Mihaela
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de analiză informațională a discursului științific
Eni Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri informaționale în organizarea discursului
Eni Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Abordări teoretice referitoare la discurs și text
Eni Mihaela
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminologia utilizată în studiul analizei discursului
Eni Mihaela
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-67-6.
Disponibil online 16 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul științific academic din perspectiva lingvisticii textuale
Eni Mihaela
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
Vol.2, SS. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Textul științific academic din perspectiva lingvisticii textuale
Eni Mihaela
State University „Dimitrie Cantemir”
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-50. Vizualizări-1064
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Structuri sintactice în creația lui Grigore Vieru și Vasile Romanciuc (sub aspect stilistic)
Eni Mihaela
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
SU. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17