Organizarea informațională a discursul academic în perioada pandemiei COVID-19
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
411 35
Ultima descărcare din IBN:
2023-12-15 15:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’42:001:004 (1)
Lingvistică. Limbi (5008)
Știință și cunoștințe în general. Organizarea muncii intelectuale (1382)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (4145)
SM ISO690:2012
ENI, Mihaela. Organizarea informațională a discursul academic în perioada pandemiei COVID-19. In: Dialogica, revista de studii culturale si literatura, 2022, nr. 1, pp. 74-80. ISSN 2587-3695. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6508034
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Numărul 1 / 2022 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537

Organizarea informațională a discursul academic în perioada pandemiei COVID-19

Informational Organization of Academic Discourse in the Pandemic Period COVID-19

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.6508034
CZU: 81’42:001:004

Pag. 74-80

Eni Mihaela
 
Şcoala Doctorală Ştiinţe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 30 aprilie 2022


Rezumat

Organizarea informațională a discursului academic generează interes din punct de vedere lingvistic, dar, totodată, acest segment nu este pe deplin cercetat. Dimensiunea pragmatică a discursului academic a fost reliefată în perioada pandemiei COVID-19, când s-a accentuat rolul științei în societate și necesitatea prezentării cunoștințelor, cercetărilor efectuate de specialiști din diverse domenii. Discursul academic ca produs poate utiliza diferite limbaje științifice specializate, în funcție de sfera de activitate. Limbajul științific utilizat de mediul academic în expunerea cunoștințelor și informațiilor dobândite are trăsături specifice, analizate în acest articol. De asemenea, modul de organizarea a evenimentelor științifice și structura discursurilor rostite în cadrul acestor evenimente, deocamdată nu a fost supusă atenției cercetătorilor din domeniu. Discursul academic din această perioada este caracterizat de unele trăsuri distinctive, specifice, pe care ne propunem să le identificăm și să le analizăm în acest articol.

The informal organization of the academic discourse generates interest from a linguistic point of view, but this side of the discourse has not been fully studied. The pragmatic dimension of the academic discourse was highlighted during the COVID-19 pandemic, when the role of science in society was emphasized and the need to present knowledge, research conducted by specialists in various fields. Academic discourse as a product can use different specialized scientific languages, depending on the field of activity. The scientific language used by academic area in presenting the acquired knowledge and information has specific features, analyzed in this article. Also, the way of organizing the scientific events and the structure of the speeches delivered during these events has not yet been submitted to the attention of researchers in the field. The academic discourse of this period is characterized by some distinctive, specific features, which we intend to identify and analyze in this article.

Cuvinte-cheie
discurs academic, comunicare ştiinţifică, limbaj specializat, segmentare comunicativă, platformă electronică, COVID-19,

academic discourse, scientific communication, specialized language, communicative segmentation, electronic platform, COVID-19