IBN
Închide
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Lista publicaţiilor cu CZU - 35, Anul - 2018, Descărcări - 91, Vizualizări - 4258.

Răspândirea și receptarea „Cazaniei” lui Varlaam  în spațiul dintre Prut și Nistru

Condrea Iraida
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Norma literară în textele religioase editate la Chișinău  la începutul secolului al XX-lea

Cemîrtan Claudia
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Clasificări structurale ale termenilor din domeniul telecomunicațiilor

Caterenciuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valori semantice ale prefixoideor în terminologia tehnică

Caterenciuc Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stabilirea unei tipologii a discursului

Veste Lucia
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Диссиденты, или Фанни Каплан» Венедикта Ерофеева:  декодирование эстетической парадигмы

Безруков Андрей
Башкирский государственный университет, Бирский филиал
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Максим Горький: вчера, сегодня, завтра

Носов Владимир
Молдавский Государственный Университет
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specificul abordării problemelor de ordin estetic  în lucrarea lui Alexandru Scarlat Sturza  Ideal și imitație în artele frumoase

Moşin Octavian
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Însemnătatea concepțiilor lui Bogdan Petriceicu Hașdeu pentru contemporaneitate

Coandă Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raporturl global–local, multiculturalism–naționalism: realităţi „confuze” ale contemporaneităţii 

Dodul Dumitru
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul evenimentelor politice din perioada 1711-1859 asupra circulaţiei monetare din principatul Moldovei  

Arcuş-Jantovan Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fondarea şi ctitorii mănăstirii Hârbovăț în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea

Moşneguţu Ioan
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arbori genealogici, spiţe de neam şi de moşie  (sf. sec. al XVIII-lea – mijlocul sec. al XIX-lea): o categorie de documente nevalorificate din „colecţia de acte medievale moldoveneşti” a ANRM (Studiu arhivistic)

Frumosu Elena
Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aprovizionarea militarilor ruși încartiruiți în Basarabia cu lemne și cu materiale de iluminare (1812-1828))   

Leşcu Anatol
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Difuzarea cărţii româneşti vechi în estul Moldovei în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea

Cereteu Igor
Institutul de Istorie
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea negustorilor supuşi străini de confesiune iudaică în Basarabia: cadrul legal şi fiscal (1812-1860)

Emilciuc Andrei
Institutul de Istorie
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reorganizarea sistemului medico-sanitar din Basarabia anilor 1918-1919

Ghețan Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

History and memory. The Great Union in Victor Şuiaga’s memories

Boda Gherghina
Museum of Dacian and Roman Civilisation Deva
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parohia romano-catolică „Providența Divină” din Chișinău în perioada interbelică

Ciobanu Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Construcția națională și socială a corpului studențesc postbelic al Universității de Stat din Moldova

Rotaru Liliana
Universitatea de Stat din Moldova
Nr. 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35