Difuzarea cărţii româneşti vechi în estul Moldovei în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
178 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-12 10:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
002:[271(478):09(18)] (1)
Documentare. Cărți. Scrieri. Autori (40)
Creștinism. Biserici și culte creștine (122)
Manuscrise. Opere rare și prețioase (48)
SM ISO690:2012
CERETEU, Igor. Difuzarea cărţii româneşti vechi în estul Moldovei în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2018, nr. 4(114), pp. 90-99. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 4(114) / 2018 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Difuzarea cărţii româneşti vechi în estul Moldovei în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea

Dissemination of the old romanian books in the east of Moldova during the first three decades of the 19th century


CZU: 002:[271(478):09(18)]
Pag. 90-99

Cereteu Igor
 
Institutul de Istorie
 
Disponibil în IBN: 29 ianuarie 2019


Rezumat

Difuzarea cărţii româneşti vechi în estul Moldovei în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea s-a intensificat după organizarea tipografiei de la mănăstirea Neamţ în 1800-1807 şi înfiinţarea celei de la Chişinău în 1814. Nume-roase manuscrise şi tipărituri au fost aduse în Basarabia în timpul Eteriei (1821), când un număr impunător de monahi şi preoţi s-au refugiat peste Prut. Peste 400 de cărţi româneşti au fost aduse la Chişinău din Bucureşti prin contribuţia Mitropolitului Grigorie IV al Ungrovlahiei (1823-1834), exilat în această provincie în anul 1829, din cauza neînţelege-rilor cu administraţia ţaristă. Un rol important în difuzarea literaturii în Basarabia în această perioadă aparţine negusto-rilor de cărţi.

The intensification of the dissemination of the old Romanian books in eastern Moldova during the first three decades of the 19th century took place after the foundation of the printing house in the Neamţ monastery in 1800-1807 and the establishment of the printing house in Chisinau in 1814. A large number of manuscripts and prints were brought to Bessarabia during the Eteria time (1821) when many monks and priests fled to the western part of Moldova. More than 400 Romanian books were brought to Chisinau from Bucharest as a contribution of the Metropolitan bishop Gregory IV of Ungrovlahia (1823-1834) exiled to this province in 1829 because of misunderstandings with the Russian Tsarist administration. During this period, the book merchants played an important role in the distribution of Romanian books in Bessarabia.

Cuvinte-cheie
Basarabia, carte veche, manuscrise, răspândire, tipografie, mănăstirea Neamţ, Chisinau, bibliotecă., Chisinau,

Besarabia, old books, manuscripts, dissemination, printing, monastery Neamţ, library.