Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
297 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-15 11:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.645(4):343.13 (1)
International arbitration. International adjudication, jurisdiction (204)
Criminal justice. Criminal investigation. Criminal proceedings (1450)
SM ISO690:2012
OSTAVCIUC, Dinu. Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale . In: Legea şi Viaţa, 2022, nr. 11-12(371-372), pp. 68-79. ISSN 2587-4365. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7462579
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale

ECHR jurisprudence in the matter of compliance with the reasonable term for resolving the criminal case

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7462579
CZU: 341.645(4):343.13

Pag. 68-79

Ostavciuc Dinu
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2022


Rezumat

Articolul respectiv este dedicat analizei jurisprudenței Curții Europene a dreptului omului în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzelor penale. Respectarea termenului rezonabil constituie un principiu, dar și un drept fundamental al persoanei, garantat de art. 6 CEDO. Articolul vine să facă și o analiză comparativă în ceea ce privește criteriile generale de evaluare a celerității procedurilor penale. Totodată, articolul analizează dacă Curtea Europeană stabilește o durată standard de examinare a cauzelor penale de către statele membre ale Convenției, precum și identificarea aspectelor ce se iau în calcul de Curte atunci când judecă plângerile reclamanților în cazurile încălcărilor pretinse a termenului vizat.

The respective article is dedicated to the analysis of the jurisprudence of the European Court of Human Rights in the matter of respecting the reasonable term for the resolution of criminal cases. Compliance with the reasonable term is a principle, but also a fundamental right of the person, guaranteed by art. 6 of the ECHR. The article also makes a comparative analysis regarding the general criteria for evaluating the speed of criminal proceedings. At the same time, the article analyzes whether the European Court establishes a standard duration for the examination of criminal cases by the Member States of the Convention, as well as the identification of the aspects that are taken into account by the Court when judging the complaints of the plaintiffs in cases of alleged violations of the term in question.

Cuvinte-cheie
principiu, drept fundamental, respectare, termen rezonabil, cauza penală, convenţie, Curte Europeană, jurisprudenţă, sancțiuni procesuale,

principle, fundamental right, observance, reasonable term, criminal case, convention, European Court, jurisprudence, procedural sanctions

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Jurisprudența CtEDO &icirc;n materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale ">
<meta name="citation_author" content="Ostavciuc Dinu">
<meta name="citation_publication_date" content="2022/12/28">
<meta name="citation_journal_title" content="Legea şi Viaţa">
<meta name="citation_volume" content="371-372">
<meta name="citation_issue" content="11-12">
<meta name="citation_firstpage" content="68">
<meta name="citation_lastpage" content="79">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/68-79_5.pdf">