IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "sancțiuni procesuale"
Inviolabilitatea domiciliului persoanei în cadrul procesului penal
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accesul liber la justiție în materie de procedură penală
Ostavciuc Dinu
Vectorul european al Republicii Moldova – factor determinant în consolidarea statului de drept:
2022. Chişinău. ISBN 978-5-88554-193-0.
Disponibil online 26 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții naționale privind desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Publicitatea şedinţei de judecată
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-80. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equality before the law and the authorities
Ostavciuc Dinu
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba în care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret
Ostavciuc Dinu
Studii şi cercetări juridice
Partea 5. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN N 978-9975-3430-3-9.
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Secretul corespondenţei – principiu general al procesului penal
Ostavciuc Dinu
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-39. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abuzul de drept în procedura de executare
Novicov Oxana
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128
Disponibil online 11 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9