IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-3(3) pentru cuvîntul-cheie "European Court"
Втілення міжнародних стандартів досудового розслідування у кримінальному процесуальному законодавстві України
Stoletnii Anton
Інститут права ім. В. Сташиса Класичний приватний університет
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(16) / 2015 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerentele ratificării protocolului nr. 16 la convenția europeană a drepturilor omului de către Republica Moldova
Pavlovschi Stanislav
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(163) / 2023 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-3 of 3