IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(63) pentru cuvîntul-cheie "convention"
Interese şi prezenţe occidentale în Republica Moldova la sfîrşitul anilor ’90 – începutul 2000
Andrieş Vasile
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interzicerea torturii – modalitate de promovare a drepturilor omului
Costru Dinu, Caracuian Ion
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele repere privind izvoarele internaţionale ale dreptului muncii
Romandaş Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza jurisprudenței CtEDO cu privire la încălcarea dreptului la viață de către Republica Moldova
Pavlovschi Stanislav, Cîrnaţ Teodor
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza dreptului la viața privată și standardele internaționale
Cristea Daniel12
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea drepturilor persoanei în procesul extrădării
Buzdugan Vasile
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări internaţionale cu privinre la contracararea traficului ilicit de droguri
Nucu Marian
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(2) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedura de revizuire în fața instanței de judecată
Dandeș Veaceslav
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme juridice privind terorismul internaţional
Dobă Olga
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ineficacitatea contractului de tranzacţie
Dănoi Ion, Vrabie Corneliu
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Safeguarding the Personal Freedom and Safety: the ECHR and Reasonable Suspicion
Pântea Andrei
University of European Studies of Moldova
EIRP Proceedings
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2067-9211 /ISSNe 2069-9344
Disponibil online 5 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовое регулирование экстрадиции в Республике Беларусь
Krastina Iana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 26 February, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-780
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Salariul minim – tendințe și realități
Donos Evlampie
Intellectus
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A critical analysis of hemp (Cannabis Sativa L.) use: scientific, legislative and socio-economic aspects
Negoiţa Cătălina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1 / 2024 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 16 April, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of international regulations regarding the heritage and historical value
Ursu Viorica, Chiriac Natalia, Bostan Ina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повноваження та статус капітана морського торговельного судна в питанні охорони навколишнього морського середовища
Efimenko Iulia
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 1 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Природа транснаціонального злочину як категорія міжнародного кримінального права: теоретичний аспект
Popko Vadim
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сучасні етапи розвитку української правової системи у сфері захисту прав людини
Fedina Natalia
Львівський державний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 10 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contractul de vânzare internațională de mărfuri ca exemplu de acord comercial internațional
Tatar Olga
Comrat State University
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(369-370) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 63