IBN
Close
Andrieş Vasile
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 7
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2022 - 2

Modalităţi și instrumente de evaluare a elevilor în domeniul educaţiei artisitce și culturale în ţările europene
Andrieş Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(75) / 2022 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul educației artistice și culturale în sistemul învățământului general din Franța
Andrieş Vasile
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Geneza și evoluția partidelor politice la nivel european
Andrieş Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Dezvoltarea societăţii civile în comunităţile rurale din Republica Moldova prin intermediul voluntariatului
Andrieş Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Orientările valorice ale tineretului din Republica Moldova și România
Andrieş Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The challenges of demographic situation of the Russian Federation in the context of the migration processes
Andrieş Vasile , Bevziuc Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Corelația grupurilor Ultras cu extremele politice din țările europene
Andrieş Vasile1 , Ungureanu Adrian2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Interese şi prezenţe occidentale în Republica Moldova la sfîrşitul anilor ’90 – începutul 2000
Andrieş Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările reformei parlamentare din Republica Moldova şi exerciţiul democratic european
Andrieş Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea problemei „națiunii moldovenești” în istoriografia sovietică moldovenească
Andrieş Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(72) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 April, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оcобенности взаимоотношения власти и оппозиции в Республике Молдова в начале XXI столетия
Andrieş Vasile
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Политика мультикультурализма и европейские миграционные процессы
Andrieş Vasile
Молдавский Государственный Университет
Современные миграционные процессы: сoстояние и основные формы
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Conceptualizarea politico-juridică a fenomenului migraţiei internaţionale a forţei de muncă
Andrieş Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(68) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 30 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Modele și politici migraționale contemporane
Andrieş Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 February, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Aspecte noi asupra inervaţiei bronhiilor şi a plămânilor
Andrieş Vasile , Catereniuc Ilia , Lupaşcu Teodor , Globa Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-57-046-6..
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geoeconomia şi geopolitica resurselor energetice
Andrieş Vasile , Spinei Tudor
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(57) / 2012 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-45. Vizualizări-811
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inervaţia capsulei şi ligamentelor articulaţiei coxofemurale în norma şi modificările ei în coxita tuberculoasă
Andrieş Vasile , Catereniuc Ilia , Lupaşcu Teodor , Globa Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-57-046-6..
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Anomaiile dentare de număr şi poziţie
Hîţu Ilie , Hîţu Dumitru , Andrieş Vasile , Ştefaneţ Mihail
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte clasice şi moderne în evaluarea inervaţiei cordului
Andrieş Vasile , Catereniuc Ilia , Cherdivarenco Natalia , Lupaşcu Teodor , Globa Lilian , Babuci Angela , Titova Tamara , Poburnaia Emilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Abordarea teoretică a conceptului de imagine a nałiunii
Andrieş Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(40) / 2008 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26