IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "fundamental right"
Dreptul la petiționare: evoluție, esență și conținut
Rusu Lucia1, Bînzari Grigore2
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind asigurarea libertății întrunirilor
Antonescu Mirela1, Pântea Andrei2
Mecanisme naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului în contextul valorilor europene
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-8-4.
Disponibil online 13 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele exigențe ale CTEDO în materia reținerii infractorului
Zabulica (Ţurcan) Ana
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la învățătură și identitatea personală
Nichita Rodica
State, security and human rights
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții naționale privind desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Granting the right to a quality environment - a premise of sustainable development
Durac Gheorghe
Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1843-5971 /ISSNe 2284-7820
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul schimbărilor climatice asupra conținutului și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului: abordări definitorii
Dorul Olga, Oleinic Cristina
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(67) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind evoluția și consacrarea dreptului de acces liber la justiție
Smochină Andrei1, Trocin Eugeniu2
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(247) / 2022 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 23 August, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la un nivel de trai decent ca drept subiectiv al persoanei
Sandu Victor
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile culturale şi obligaţiile statului
Firică Cristian-Manuel1, Firică Jean2, Firică Camelia1
Performanţa în educaţie: factor-cheie în asigurarea securităţii umane
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-0-8.
Disponibil online 20 February, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-657
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Freedom of speech as a fundamental right within the situational context of the Republic of Moldova and Transnistria
Domente Marin
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul contravenției de mediu- reglementări, provocări, perspective
Pozneacova Veronica
Asigurarea dreptului la un mediu sănătos și provocările tranziției spre UE
Editia 1. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3418-3-7..
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13