IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "reasonable term"
Procedura de examinare a cererilor de accelerare a urmăririi penale în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală al Republicii Moldova – analiza legislației, doctrinei și jurisprudenței
Ostavciuc Dinu, Osoianu Tudor
Академия „Ștefan cel Mare” МВД Республики Молдова
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-76. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proceduri simplificate de constatare și examinare a contravenției
Ionaşcu Vitalie1, Romandaș Vitalie2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea termenului rezonabil al urmăririi penale – standardele CEDO și reglementările naționale
Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 October, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termenul justificativ de menţinere a persoanei în calitate de învinuit
Păun Petru, Bragaru Alina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții naționale privind desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexarea și disjungerea cauzelor penale
Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-272. Vizualizări-1777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul persoanei la judecarea în termen rezonabil a cauzei – carențe de reglementare și soluții de remediere
Cernean Iurie
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente cu privire la problema bănuielii rezonabile în materia arestării preventive
David Larisa
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(143) / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 8 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9