IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(58) pentru cuvîntul-cheie "jurisprudenţă"
Accesul la justiția în probleme de mediu în Republica Moldova
Pascal Mihaela
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele abordări privind independența justiției în Republica Moldova
Hudeacova Anastasia, Pîrţac Grigore
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Spiridon Carla Carmina
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul securităţii raporturilor juridice în jurisprudenţa CEDO
Petraru Roxana Alina
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-88. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of the hearing of the victims of human trafficking
Gavzer Irina
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții naționale privind desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precedente CtEDO în materie penală – noţiune şi domeniu de aplicare
Cojocaru Radion
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudenţa Uniunii Europene şi rolul ei în armonizarea interpretării dreptului
Coşman Eliza
Legea şi Viaţa
Nr. 9(309) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudenţa Uniunii Europene şi rolul ei în armonizarea interpretării dreptului
Coşman Eliza
Legea şi Viaţa
Nr. 8(308) / 2017 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 11 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea şi siguranţa persoanei, analizate prin prisma prevederilor convenţiei europene pentru drepturile omului
Pântea Andrei
Legea şi Viaţa
Nr. 7(295) / 2016 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 July, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia jurisprudenţei privind procedura aplicării arestul preventiv şi prelungirii acestei măsuri
Osoianu Tudor1, Ostavciuc Dinu2
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-29. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra jurisprudenţei curţii constituţionale privind dreptul la un nivel de trai decent
Sandu Victor
State, security and human rights
Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova
Postica Alexandru
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele internaţionale şi aspecte procedurale în procesul de evitare a dublei impuneri fiscale prin prisma aplicării tratatelor internaţionale în Republica Moldova
Cazacu Vitalie, Mariţ Alexandru
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene la judecarea căilor de atac
Oganesean Armen12
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(67) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul jurisprudenței CtEDO asupra soluționării cauzelor penale
Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(65) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotărârile CtEDO: obligativitatea executării lor de către autoritatea judiciară națională
Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(60) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direct effect of the constitution and its impact on case-law in the Republic of Armenia
Manasyan Anahit
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(58) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 25 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accesul la educație al deținuților conform standardelor CEDO
Sârcu-Scobioală Diana1, Polisca Cezara-Elena2
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(53) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 July, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 58