IBN
Close
Sandu Victor
(7)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2024 - 1

  Tipologia drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
Костаки Георге1 , Sandu Victor2
1 Институт правовых, политических и социологических исследований, ГУМ,
2 Молдавский Государственный Университет
Tribuna Constituțională
Nr. 1 / 2024 / ISSN - / ISSNe 2953-7045
Disponibil online 28 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

  Reflecţii asupra jurisprudenţei curţii constituţionale privind dreptul la un nivel de trai decent
Sandu Victor
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in digital era
Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Reflecții asupra titularilor dreptului constitutional la un nivel de trai decent
Sandu Victor
Universitatea de Stat din Moldova
State, security and human rights in digital era
Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Dreptul la un nivel de trai decent ca drept subiectiv al persoanei
Sandu Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dreptul la un trai decent – dificultăţi de asigurare social-economică şi juridică
Sandu Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(158) / 2022 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Garantarea dreptului la un nivel de trai decent în sistemul instrumentelor internaţionale şi naţionale
Sandu Victor
Judecătoria Centru, mun. Chişinău
Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3509-0-7 .
Disponibil online 14 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Dreptul la un nivel de trai decent – drept social-economic fundamental
Sandu Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Drept
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 19 April, 2022. Descarcări-31. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statul social – garanţie juridico-economică de asigurare a dreptului la un nivel de trai decent
Sandu Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2021 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Drepturile şi libertățile fundamentale ale omului şi cetățeanului: abordări conceptuale
Sandu Victor
Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-4-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Споры о возмещении материального и морального вреда, причиненного нарушением права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного решения в разумный срок
Sandu Victor12
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Judecătoria Centru, mun. Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Despre unele probleme ce pot apărea în legătură cu  procedura de concediere în ca zul reducerii numărului sau a statelor de personal
Sandu Victor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 6(270) / 2014 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 6 October, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Procedura concedierii în urma reducerii numărului de personal: aspecte social-juridice
Capşa Tudor1 , Sandu Victor2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Institutul Naţional al Justiţiei
Legea şi Viaţa
Nr. 7(271) / 2014 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 23 October, 2014. Descarcări-21. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12