IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală",
Chişinău, Moldova, 8-9 decembrie 2023
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Volum 2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Ciobanu R.
Locul publicării: Chişinău
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2023
Numărul de pagini: 452
ISBN: 978-9975-62-529-6
ISBN: 978-9975-62-531-9
CZU: [34+32]:004(082)=135.1=161.1 S 79
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 22 iunie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (6)Istorie (1)Economie (6)Filosofie (2)Geografie (1)Drept (65)Psihologie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)Sociologie (13)Ştiinţe politice (5)Administrare publică (4)Altele (3)Medicină (1)