Garanții naționale privind desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
319 22
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-28 10:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.1 (1431)
Criminal justice. Criminal investigation. Criminal proceedings (1406)
SM ISO690:2012
OSTAVCIUC, Dinu. Garanții naționale privind desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil. In: Legea şi Viaţa, 2022, nr. 11-12(371-372), pp. 7-22. ISSN 2587-4365. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7462269
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373

Garanții naționale privind desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil

National guarantees regarding the unfolding of the criminal process within a reasonable time

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7462269
CZU: 343.1

Pag. 7-22

Ostavciuc Dinu
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
Proiecte:
 
Disponibil în IBN: 28 decembrie 2022


Rezumat

Desfășurarea procesului penal în termen rezonabil constituie un principiul general și un drept fundamental al omului. Aprecierea acestui termen are loc în baza unor criterii clar definite, care sunt analizate în prezentul articol. Este foarte important a se stabili limita începerii curgerii termenului rezonabil, precum și limita finală a acestuia. Or, cercetarea respectivă a constatat inexistența unei practici uniforme în acest sens. Totodată, articolul respectiv vine cu recomandări practice și propuneri de referință în privința soluționării dezideratelor de interpretare ambiguă în această materie și aduce claritate privind respectarea, garantarea și evaluarea termenului rezonabil al procesului penal.

Carrying out the criminal process within a reasonable time is a general principle and a fundamental human right. The assessment of this term takes place based on clearly defined criteria, which are analyzed in this article. It is very important to establish the starting limit of the reasonable term, as well as its final limit. Alternatively, the respective research found the non-existence of a uniform practice in this regard. At the same time, the respective article comes with practical recommendations and reference proposals regarding the resolution of the desired ambiguous interpretation in this matter and brings clarity regarding the observance, guarantee and evaluation of the reasonable term of the criminal process.

Cuvinte-cheie
principiu, drept fundamental, criterii, respectare, evaluare, termen rezonabil, cauza penală, jurisprudenţă, sancțiuni procesuale,

principle, fundamental right, criterion, observance, assessment, reasonable term, criminal case, jurisprudence, procedural sanctions