IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "criminal case"
The criminological characteristic of corruption offenses committed by public officials with special status
Șevciuc Eugeniu
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Împăcarea părților – temei de încetare a procesului penal
Creţu Olesea
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-101. Vizualizări-1413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele de fapt și de drept ale încetării procesului penal
Creţu Olesea
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Separatismul – factorul care împiedică asigurarea asistenţei juridice internaţionale în materie penală
Paustovscaia Natalia
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia și extinderea infracţiunii de falsificare a probelor pe teritoriul Rebublicii Moldova
Piterschi Eugeniu
Intellectus
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преодоление противодействия раскрытию и расследованию преступлений, в том числе, нераскрытых преступлений прошлых лет в Таджикистане и России
Samiev Nazar
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The opening of the criminal case: the settlement of requests received from the criminal prosecution phase
Chirtoacă Ion
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(375) / 2023 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții naționale privind desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea ca metodă de cunoaștere a adevărului
Odagiu Iurie, Rusnac Constantin
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(367-368) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înregistrarea video a percheziției
Rusnac Constantin1, Păun Bogdan Cătălin2
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(361-362) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexarea și disjungerea cauzelor penale
Osoianu Tudor, Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-288. Vizualizări-1848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza dezideratelor legate de competența înfăptuirii urmăririi penale
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile aplicării cunoștințelor speciale la cercetarea infracțiunilor de trafic de ființe umane
Jitariuc Vitalie
Legea şi Viaţa
Nr. 12(336) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности начального этапа расследования незаконного сбыта товаров, предметов и веществ, запрещённых в обороте
Sokol Ruslan
Legea şi Viaţa
Nr. 10/2(334) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-824
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояние и перспективы оперативного сопровождения уголовных производств о торговле людьми
Melnikova Elena
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(329) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 19 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reabilitarea – drept al persoanei scoase de sub urmărire penală
Creţu Olesea
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-48. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limite de manifestare a contradictorialității în faza de urmărire penală
Gorobeț Denis
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
Disponibil online 27 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul şi importanţa psihologului la examinarea cauzelor cu participarea copiilor în procesul penal
Buguţa Elena1, Cuciurcă Angela2
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 5. 2020. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţia reprezentării copiilor în cadrul unui proces penal de către autoritatea tutelară
Buguţa Elena1, Cuciurcă Angela2
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 5. 2020. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-748
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30