IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(47) pentru cuvîntul-cheie "jurisprudence"
Accesul la justiția în probleme de mediu în Republica Moldova
Pascal Mihaela
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Preşedintelui Republicii Moldova în procesul controlului constituţionalităţii legilor anterior promulgării
Popovici Eugen
Administrarea Publică
Nr. 4(84) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 November, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Premise şi realităţi ale traficului de fiinţe umane în Republica Moldova
Ioniţă Diana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nullities in criminal proceedings and the exclusion of evidence
Pântea Serghei
Moldova State University
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 14 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţământul juridic – fundament al siguranţei societăţii umane democratice
Arseni Alexandru
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torture in schools: from the perspective of the criminal code of the Republic of Moldova
Stati Vitalie, Reniţă Gheorghe
Moldova State University
Cogito
Nr. / 2024 / ISSN 2068-6706 /ISSNe 2247-9384
Disponibil online 17 April, 2024. Descarcări-24. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of the hearing of the victims of human trafficking
Gavzer Irina
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3603-7-1.
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Диалектический подход к пониманию права и практическое применение правовой диалектики в юридической науке в РФ /
Muliava Artem
Rostov Law Institute (branch) The All-Russian University of Justice
Economic and legal aspects of digitalization in the context of globalization
Ediția 2, Vol. 2 . 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-3527-5-8.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudența CtEDO în materia respectării termenului rezonabil de soluționare a cauzei penale
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garanții naționale privind desfăşurarea procesului penal în termen rezonabil
Ostavciuc Dinu
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(371-372) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Precedente CtEDO în materie penală – noţiune şi domeniu de aplicare
Cojocaru Radion
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Логика как метод юриспруденции. Всероссийская олимпиада «Логика и право» и её результаты для студентов Хабаровского филиала университета юстиции России
Markov Serghei
Дальневосточный институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 12 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedural order using precautions to minors
Krukevych Oksana
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Legea şi Viaţa
Nr. 3/3(279) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 14 April, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia jurisprudenţei privind procedura aplicării arestul preventiv şi prelungirii acestei măsuri
Osoianu Tudor1, Ostavciuc Dinu2
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 2. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-28. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii asupra jurisprudenţei curţii constituţionale privind dreptul la un nivel de trai decent
Sandu Victor
State, security and human rights
Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 22 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova
Postica Alexandru
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1262 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International instruments and procedural aspects in the process of avoiding double taxation in terms of the application of international treaties in the Republic of Moldova
Cazacu Vitalie, Mariţ Alexandru
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 August, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protejarea vieții private și a imaginii copilului conform standardelor internaționale
Cojocaru Violeta
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul I. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicabilitatea jurisprudenței Curții Europene la judecarea căilor de atac
Oganesean Armen12
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(67) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul jurisprudenței CtEDO asupra soluționării cauzelor penale
Oganesean Armen
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(65) / 2023 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 7 July, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 47