IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(38) pentru cuvîntul-cheie "computer"
Utilizarea tehnologiilor informaționale in formarea continua
Ciaglic Tatiana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea utilizării noilor tehnologii în procesul instructiv – educativ
Ştefan Elena Gabriela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-62. Vizualizări-1115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența computerului asupra organismului uman
Popazu Anisia
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 7 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluările naționale și internaționale în domeniul infracțiunilor informatice
Spînu (Dumneanu) Ludmila
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte evolutive ale artei digitale din Republica Moldova
Kravcenko Vladimir
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte în utilizarea computerului de către tineri.
Ciobanu Elena1, Croitoru Cătălina1, Criţcaia Tatiana2, Anghel Tamara1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-39. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametrii mediului de instruire la computer
Croitoru Cătălina12, Ostrofeţ Gheorghe1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information technologies as a means of activating the training activity
Paximadi Elena
Military Academy of the Armed Forces “Alexandru cel Bun”
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mathematical Reasoning in Computer Science
Gaponcic Diana, Flocea Dominic
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici comparative ale frecvenţei tremorului fiziologic la elevii ce utilizează computerul
Croitoru Cătălina
Curierul Medical
Nr. 5(311) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1011
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creierul Uman, cel mai Performant Computer
Micu Florinela1, Chioran Viorica2, Chifa Ştefan3
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(55-56) / 2016 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 11 April, 2017. Descarcări-229. Vizualizări-1289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizarea educației ca factor de dezvoltare a societății
Pastușoc Mihail
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a X-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-6-4.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assuring the sdn security by modelling and comparing SDN proposed topologies using Petri nets
Ameen Ali
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 24 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul computerului în acordarea serviciilor de sprijin elevilor cu CES
Crișan Elena, Stratan Valentina
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Call technology in teaching english language
Chugunova N.
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conștientizarea riscurilor induse de utilizarea computerului
Anghel Tamara, Ciobanu Elena
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-103-2.
Disponibil online 11 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The software simulation of biological processes of plants under the conditions of climate change
Nicolae Marian, Florescu D. G., Coman M., Fianu D.
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa tehnologiilor moderne asupra habitatului uman
Aşevschi Valentin1, Crivoi Aurelia2, Chiriţa Elena2, Bacalov Iurie2, Ilieş Ana2, Cojocari Lidia2, Para Iulian2, Pozdneacova Ilona2, Tobultoc Olga2, Druţa Adriana2
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-61. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea de acces la informaţia computerizată în accepţiunea art. 259 din Codul penal al Republicii Moldova
Strîmbeanu Alexandru
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 3(62) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe noi în abordarea textului literar: implicarea activă şi conştientă a elevilor în procesul propriei formări
Borş Eugenia
Oportunităţi de dezvoltare şi optimizare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-46-323-2.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 38