IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii",
Chişinău, Moldova, 26-27 octombrie 2018
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 3
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Zbanţ L.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-56-604-9
CZU: 37.016:[811’27+821.09](082)=00 N 84
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 7 iulie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (4)Filologie (111)Economie (4)Drept (1)Pedagogie (70)Filosofie (2)Medicină (1)Sociologie (2)Ştiinţe politice (1)