IBN
Close

186Publicaţii

5571Descărcări

149154Vizualizări

Bacalov Iurie113Chiriţa Elena106Cojocari Lidia78Druţa Adriana60Para Iulian56Aşevschi Valentin36Ilieş Ana35Pozdneacova Ilona30Bacalov Irina20Casco Doina18Suveică Luminiţa17Prodan Maria17Mărjineanu Ana16Ciocîrlan Victor13Gherman Ion13Bîrsan Ana12Croitori Constantin10Dobrojan Sergiu9Yaacoubi Saleh9Matei Vasile8Mărjineanu Ana8Moşnoi Elena8Jigău Gheorghe7Abu-Zaiton Ahmed7Bulimaga Constantin6Pană Sergiu6Bîlici-Racu Cristina6Deleu Inga6Avasiloae Irina6Bulmaga Ion6Voloşciuc Leonid5Avornic Gheorghe5Dobrojan Galina5Rotaru Ana5Cojocari Ana5Bodrug Tatiana4Cernei Galina4Cazacu Oleg4Perederco Iana4Tobultoc Olga4Khader Abu-Zaitun Ahmed Saber4Sofroni Valentin3Trofim Alina3Enachi Tatiana3Frunză Maria3Calosina Ana3Rotari Ana3Bîrsan Drăgălina3Bîlici Constantin3Cucu Veronica3Ganja Elena3Turchin Boris3Glicicovschi L.3Popuşoi Iulia3Revenco Andreea3Corlăteanu Alexandr2Stratulat Silvia2Barbaroş Mihail2Bârsan Ana2Curea Natalia2Goroşciuc Tatiana2Cotorobai Maria2Moraru Anastasia2Bivol Natalia2Erhan Ecaterina2Moroşanu Victoria2Ungureanu Ion2Druţă Ala2Lîsîi Aliona2Aşevschi Ioana2Gjicicovschi Liuba2Vrabie Elena2Tapalaga Dumitru2Luca Natalia2Tataru Angela2Roșca Vlad2Dobrea Adelina2Gaberi Valentin2Evtodiev Igor1Bîzgu Ion1Cazac Oleg1Stasiev Grigore1Ungureanu Laurenţia1Cobzari Ludmila1Reva Veaceslav1Obuhov Tatiana1Cojocaru Ludmila1Bostan Lilian1Cojocaru Eugenia1Vrabie Adrian1Sali Vera1Delipovici Irina1Puţuntică Anatolie1Vegh Eva1Cojocari Ludmila1Gîrlea Natalia1Ungureanu Ion1Vostricov Denis1Gheţu Doina1Diaconu Ecaterina1Gherman Beatrice1Gudima Marcela1Albrecht Uwe Willi1Slivciuc Rada1Cumpănă Rodica1Paniş Dumitru1Topor Alexandru1Capaţînă-Darii Veronica1Exarenco Lilia1Gheluţa Mariana1Izmașchin Alexandru1Catarama Ion1Sîrbu Sidor1Talmazan Vasile1Sili Victor1Hanganu Sergiu1Pascali Ion1Tabac Ana1Ciolacu Tatiana1Cherkashyna Anastasiia1Cibric Iurie1Verebcean Ana1Gadiac Ivan1Stoica (Boltașu) Georgiana1Gheras Dragoș1Bîrsan Vasile1Ngoc Hoi Nguen1Thi Ty Nguen1Thi Cam Tu Mai1Mallum Mahamat1Abu Samer Mahmud1Barbaroș Mihai1Bîtlan Gabriela1Zubco Ionela1
Crivoi Aurelia
Cuvinte-cheie (472): health (15), glucoză (12), insulin (11)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(8)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 125. Publicaţii la conferinţe din RM - 49. Publicaţii peste hotare - 10.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 40
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 49
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 31
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 47
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 8

2024 - 1

  Evaluarea unor indici fiziologici la copiii cu rahitism
Bacalov Iurie1 , Crivoi Aurelia1 , Chiriţa Elena1 , Druţa Adriana1 , Cojocari Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2024 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 28 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 17

  Cadrul ecosistemic funcțional al sănătății solului
Jigău Gheorghe1 , Crivoi Aurelia1 , Dobrojan Sergiu1 , Ciolacu Tatiana2 , Turchin Boris1 , Dobrojan Galina1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul extractului apos din Nostoc halophilum hansg. CNMN CB-17 asupra formulei leucocitare în diabetul experimental
Trofim Alina , Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Druţa Adriana , Zubco Ionela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(166) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 4 April, 2024. Descarcări-10. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul speciilor Crassica oleracea şi Helianthus annuus ce conţin tiocianat asupra stării funcţionale a glandei tiroide
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Druţa Adriana , Bîtlan Gabriela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 29 March, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul spirulinei crescute pe ape reziduale asupra stării funcţionale a glandei tiroide pe fondalul diabetului experimental
Bacalov Iurie , Druţa Adriana , Chiriţa Elena , Crivoi Aurelia , Dobrojan Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Importanța farmacologică a unor plante invazive lemnoase din rezervația cultural-naturală ,,Orheiul Vechi”
Bîrsan Ana1 , Frunză Maria1 , Bacalov Iurie1 , Crivoi Aurelia1 , Bîrsan Drăgălina2 , Diaconu Ecaterina1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Spitalul Clinic Favoriten, Viena
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-27. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influența toxicologică a pesticidului decis asupra sănătății solului și a sănătății umane
Crivoi Aurelia , Jigău Gheorghe , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(171) / 2023 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 August, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influența toxicologică a pesticidului decis asupra sănătății solului și a sănătății umane
Crivoi Aurelia , Jigău Gheorghe , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 9 June, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul melanotropinei în modificările adaptative funcționale a sistemului hipotalamo-hipofizo- suprarenal la acțiunea substanțelor psihotrope
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Druţa Adriana , Ciocîrlan Victor , Popuşoi Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Școala științifică în domeniul fiziologiei omului și animalelor din Republica Moldova.
Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Ciocîrlan Victor , Druţa Adriana , Cojocari Lidia , Ngoc Hoi Nguen , Thi Cam Tu Mai , Thi Ty Nguen , Mallum Mahamat , Abu Samer Mahmud , Albrecht Uwe Willi
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Simptomele acute primare ale diabetului experimental pe fondul administrării biopreparatului SMAP-4
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Bîrsan Ana , Chiriţa Elena , Druţa Adriana , Revenco Andreea
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Statutul tiroidian la administrarea tincturii de propolis și a extractului de arnica montana pe fondalul diabetul experimental.
Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Crivoi Aurelia , Trofim Alina , Druţa Adriana , Dobrea Adelina , Barbaroș Mihai
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The health of arable chernozem soils through the prism of the "biogeocenotic functions of the soil" concept
Jigău Gheorghe , Dobrojan Sergiu , Dobrojan Galina , Turchin Boris , Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Gaberi Valentin
Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1(R) / 2023 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The health of arable chernozem soils through the prism of the "biogeocenotic functions of the soil" concept
Jigău Gheorghe , Dobrojan Sergiu , Dobrojan Galina , Turchin Boris , Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Gaberi Valentin
Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 18. 2023. Iași. .
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The impact of indigenous medicinal plants on the glycemic indices against the background of experimental diabetes
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Kiritsa Elena1 , Cojocari Lidia2 , Druţa Adriana1
1 Moldova State University,
2 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Biology and sustainable development
Ediția 21. 2023. Bacău. .
Disponibil online 3 January, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The impact of noise pollution on the environment and the health of the human population
Jigău Gheorghe , Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Kiritsa Elena , Druţa Adriana , Dobrojan Sergiu , Dobrojan Galina
Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1(R) / 2023 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The impact of noise pollution on the environment and the health of the human population
Jigău Gheorghe , Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Kiritsa Elena , Druţa Adriana , Dobrojan Sergiu , Dobrojan Galina
Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 18. 2023. Iași. .
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The impact of type 2 diabetes on the quality of life of the patient in the Republic of Moldova
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Kiritsa Elena , Druţa Adriana
Moldova State University
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 10

   Modificările unor indici psihofiziologici la adolescenți pe fondalul stresului psihoemoţional
Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Bîrsan Ana , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Biopreparatelor asupra unor componente a sistemului imunitar în diabetul experimental din contextul infecției SARS-COV-2
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Calitatea apei, surse de poluare și măsuri de protecție
Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Bîrsan Ana , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 17. 2022. Iași. .
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-62. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Efectul biopreparatului din Hippophae rhamnoides L. asupra unor componente sangvine la şobolanul alb de laborator pe fondalul diabetului experimental
Bacalov Iurie , Bîrsan Ana , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Druţa Adriana , Bîrsan Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Efectul imunomodulator şi hipoglicemiant al extractului de Aloe vera (Aloe barbadensis miller) pe fondalul diabetului experimental
Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Bîrsan Ana , Druţa Adriana , Ilieş Ana , Cojocari Lidia , Barbaroş Mihail , Revenco Andreea , Popuşoi Iulia , Dobrea Adelina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impact of the phytopreparatus apuset-6 on the endocrine pancreas-thyroid axis
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Kiritsa Elena , Birsan Ana , Druţa Adriana , Barbaroş Mihail , Revenco Andreea , Popuşoi Iulia
Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 16 November, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influence of drinking water quality on the cardiovascular system
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Kiritsa Elena , Dobrojan Sergiu , Druţa Adriana
Moldova State University
Symposium of Agriculture and Food engineering
2022. Iași, România. ISSN 1454-7414.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Studierea aspectelor de etică și comunicare dintre antrenor și sportivi în perioada competițională
Crivoi Aurelia12 , Deleu Inga12 , Delipovici Irina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2022. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The influence of drinking water quality from the city of Făleşti on human population health
Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Kiritsa Elena , Birsan Ana , Druţa Adriana
Moldova State University
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Variațiile indicilor eritrocitari la șobolanul alb de laborator în diabetul experimental pe fondalul administrării extractului apos din Nostoc halophylum
Trofim Alina , Crivoi Aurelia , Druţa Adriana , Bacalov Iurie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-33. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

  Activitatea antivirală a unor plante ierboase din flora spontană a Republicii Moldova, utilizate în prevenirea și tratamentul bolilor respiratorii, în contextul Covid-19
Bârsan Ana1 , Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Frunză Maria1 , Stratulat Silvia2 , Sali Vera3 , Bîrsan Drăgălina4
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
4 Spitalul Clinic Favoriten, Viena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-56. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea fizică a copiilor aflați în perioada de stabilizare structural-funcţională a organelor de importanţă vitală la nivelul organismului matur şi dezvoltării psihice intense în raport cu practicarea dansului
Cojocari Lidia1 , Crivoi Aurelia2 , Cibric Iurie1
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Efectul antiinflamator al unor plante din flora spontană a Republicii Moldova utilizate în prevenirea și tratamentul bolilor respiratorii, în contextul COVID-19
Bîrsan Ana1 , Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Frunză Maria1 , Reva Veaceslav1 , Stratulat Silvia2 , Bîrsan Drăgălina3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Spitalul Clinic Favoriten, Viena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Fiziologia umană şi animală ca ştiinţă în Republica Moldova: practici şi oportunităţi de colaborare
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Chiriţa Elena1 , Druţa Adriana1 , Ilieş Ana1 , Pană Sergiu2 , Khader Abu-Zaitun Ahmed Saber3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală,
3 Institutul de Endocrinologie
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 34(47) / 2021 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul biopreparatului imunomodulator PHASC-5 asupra stării funcționale a gonadelor în diabetul experimental
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Bîrsan Ana , Druţa Adriana , Gheras Dragoș
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul principiilor bioactive naturale asupra proceselor metabolice pe fundalul diabetului experimental
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Chiriţa Elena1 , Bîrsan Ana1 , Druţa Adriana1 , Para Iulian1 , Cojocari Lidia2 , Ciocîrlan Victor1 , Suveică Luminiţa3 , Ilieş Ana1 , Ganja Elena1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modificările statutului hormonal al glandei tiroide în diabetul experimental pe fondalul administrării biopreparatului imunomodulator PHASC-5
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Principii bioactive ce influențează metabolismul glucidic în contextul infecției SARS-COV-2
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Bîrsan Ana , Druţa Adriana
Universitatea de Stat din Moldova
Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-909-5.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Variaţia formulei leucocitare în diabetul experimental pe fondalul administrării biopreparatului Phasc-5 în contextul infecției SARS-CoV-2
Bacalov Iurie1 , Druţa Adriana1 , Crivoi Aurelia1 , Chiriţa Elena1 , Suveică Luminiţa2 , Para Iulian1 , Ilieş Ana1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Биоэлектрическая активность гипоталамуса животных получивших МСГ на фоне алиментарной холестеринемии
Бакалов Юрий , Кривой Aурелия , Кирица Елена , Друца Адриана
Молдавский Государственный Университет
Neuroscience for Medicine and Psychology XVII International Interdisciplinary Congress
2021. Sudak, Crimea, Russia. ISBN 978-5-317-06615-4.
Disponibil online 20 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 14

   Stresul şi rolul lui în activitatea fizică și creativă la adolescenți
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Chiriţa Elena1 , Ilieş Ana1 , Druţa Adriana1 , Para Iulian1 , Pozdneacova Ilona1 , Cojocari Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Aspecte ale riscului ecologic pentru mediul înconjurător și sănătatea populației umane
Crivoi Aurelia1 , Cojocari Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-79. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Educația pentru mediu – una din prioritățile contemporaneității
Stoica (Boltașu) Georgiana12 , Cojocari Lidia1 , Crivoi Aurelia3
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Grădinița Gornet-Cricov, Prahova,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Efectele tireotrop şi insulinotrop ale substanţelor biologic active din plantele autohtone asupra organismelor vii
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Chiriţa Elena1 , Para Iulian1 , Pozdneacova Ilona1 , Druţa Adriana1 , Ilieş Ana1 , Ganja Elena1 , Cojocari Lidia2 , Suveică Luminiţa3 , Khader Abu-Zaitun Ahmed Saber4 , Pană Sergiu5
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
4 Institutul de Endocrinologie,
5 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea efectului hematomodulator al tincturii de propolis pe fundalul diabetului experimental
Crivoi Aurelia1 , Bacalov Iurie1 , Chiriţa Elena1 , Druţa Adriana2 , Ilieş Ana2 , Para Iulian1 , Cojocari Lidia2 , Suveică Luminiţa3 , Pozdneacova Ilona3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imunitatea organismului – o verigă importantă în echilibrul homeostatic şi rolul unor preparate bionaturale
Bacalov Iurie1 , Druţa Adriana1 , Crivoi Aurelia1 , Chiriţa Elena1 , Para Iulian1 , Ilieş Ana1 , Pozdneacova Ilona1 , Khader Abu-Zaitun Ahmed Saber2 , Pană Sergiu3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Endocrinologie,
3 Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 32(45) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 7 May, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Imunitatea şi imunomodularea cu ajutorul principiilor biologic active
Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Druţa Adriana , Chiriţa Elena , Para Iulian , Ilieş Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Obezitatea ca factor de risc major în cazurile de Covid-19
Suveică Luminiţa1 , Roșca Vlad1 , Crivoi Aurelia2 , Bacalov Iurie2 , Chiriţa Elena2 , Cojocari Lidia3 , Bârsan Ana2 , Druţa Adriana2 , Ilieş Ana2 , Para Iulian2 , Pozdneacova Ilona2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Obezitatea infantilă
Suveică Luminiţa1 , Roșca Vlad , Crivoi Aurelia2 , Bacalov Iurie2 , Chiriţa Elena2 , Cojocari Lidia3 , Druţa Adriana2 , Ilieş Ana2 , Para Iulian2 , Pozdneacova Ilona2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Recenzie asupra monografiei ”Eficientizarea lecțiilor de educație fizică din învățământul gimnazial prin intermediul metodei jocului și competiției”, autor: Delipovici Irina
Crivoi Aurelia
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 35(1) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Review on the monograph ”Efficiency of physical education lessons in secondary education through the method of play and competition”, author: Delipovici Irina
Crivoi Aurelia
Moldova State University
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 35(1) / 2020 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Social and economic effect of waste management policy in the Republic of Moldova
Cobzari Ludmila1 , Suveică Luminiţa2 , Vostricov Denis1 , Crivoi Aurelia3 , Bacalov Iurie3 , Kiritsa Elena3 , Druţa Adriana3 , Ilieş Ana3 , Para Iulian3 , Pozdneacova Ilona3 , Cojocari Lidia4
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Center of Public Health,
3 Moldova State University,
4 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 186