IBN
Close
Criţcaia Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1

2018 - 1

  Aspecte în utilizarea computerului de către tineri.
Ciobanu Elena1 , Croitoru Cătălina1 , Criţcaia Tatiana2 , Anghel Tamara1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-1033
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Promovarea sănătăţii – componentă curriculară în formarea cadrelor medicale cu studii postsecundare
Criţcaia Tatiana1 , Bodiu Svetlana1 , Eftodii Iulia231
1 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-21. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Dinamica și structura maladiilor cardiovasculare la angajații din ramurile de bază ale economiei naționale
Eftodii Iulia123 , Meşina Victor2 , Vasiliev Veaceslav1 , Tcaci Alexandru1 , Criţcaia Tatiana3
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3