IBN
Close
Meşina Victor Nicolae
Cuvinte-cheie (60): healthy lifestyle (2), promovarea sănătăţii (2), elevi (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Estimarea stării de sănătate a personalului medical din cadrul Institutului Oncologic
Carp Dorina, Meşina Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 2(71) / 2019 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea sănătății lucrătorilor medicali din Institutul de Medicină Urgentă prin prisma examenelor medicale profi lactice
Meşina Victor
Universitatea de Stat din Comrat
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Importanţa instruirii medicilor de familie în domeniul igienei
Friptuleac Grigore12, Cebanu Serghei21, Chirlici Alexei2, Cazacu-Stratu Angela12, Rubanovici Vladislav2, Meşina Victor2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1-2(75-76) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Promovarea dimensiunii europene în educaţia pentru sănătate la locul de muncă
Russu-Deleu Raisa, Meşina Victor, Russu Dumitru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Abilități igienice la elevii instituțiilor de invățămant primar din Republica Moldova
Meşina Victor, Zepca Victor, Arnaut Natalia, Ţiganaş Odetta
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica și structura maladiilor cardiovasculare la angajații din ramurile de bază ale economiei naționale
Eftodii Iulia123, Meşina Victor2, Vasiliev Veaceslav1, Tcaci Alexandru1, Criţcaia Tatiana3
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 CNMF Raisa Pacalo
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Estimarea stării de sănătate a angajaţilor Întreprinderii SA Incomlac din municipiul Bălţi
Rotaru Elena1, Meşina Victor1, Procopie Constantin2, Chirlici Alexei1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică, Bălţi
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(54) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea stării de sănătate a angajaţilor Fabricii de Confecţii SA Tricon din or. Cahul în relaţie cu factorii mediului ocupaţional
Bezman Natalia1, Opopol Nicolae1, Meşina Victor1, Carp Veaceslav2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică, Cahul
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(54) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 6

Aspecte generale şi unele probleme actuale ale sănătăţii publice în mun. Chişinău
Railean Albert1, Gherciu Svetlana1, Meşina Victor2
1 Centrul de Sănătate Publică Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind nivelul de cunoaştere a elevilor din cl. IV-a a aspectelor referitor la modul sănătos de viaţă
Bahnarel Ion1, Zepca Victor1, Meşina Victor2, Cazacu-Stratu Angela2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea dezvoltării fizice şi a indicelui de masă corporală la elevii din şcolile raioanelor Rîşcani şi Cahul
Bahnarel Ion1, Friptuleac Grigore2, Cazacu-Stratu Angela2, Zepca Victor1, Meşina Victor2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările indicilor psihofiziologici ai oboselii la studenţii USMF „Nicolae Testemiţanu”
Eftodii Iulia1, Meşina Victor2, Ferdohleb Alina1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea factorilor de mediu (apă, sol, aer, produse alimentare) şi unele aspecte metodologice de decontaminare radioactivĂ
Bălănel Vasile1, Boldescu Victoria1, Meşina Victor2
1 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stocarea, conservarea şi utilizarea deşeurilor toxice în mun. Chişinău în perioada 2010-2012
Tulgara Ion1, Bulibaş Vasile1, Meşina Victor2
1 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Profesorul Victor Vangheli –personalitate remarcabilă în domeniul igienei (75 ani de la naştere)
Friptuleac Grigore, Meşina Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Dinamica şi structura morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă la angajaţii S.A.”Tipografia Centrală”
Matveev Natalia, Hăbăşescu Ion, Meşina Victor
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Aspecte ale morbidităţii angajaţilor fabricii de confecţii S.A. „Ionel”
Friptuleac Grigore, Meşina Victor, Grigoriţă Iurie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Evaluarea interrelaţiilor dintre starea de sănătate a sportivilor şi factorii mediului ocupaţional
Cebanu Serghei1, Friptuleac Grigore1, Robu Maria2, Meşina Victor1, Rubanovici Vladislav1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Medicină Sportivă "ATLETMED"
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18