IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2003
Fondatori
Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină
Centrul Naţional de Sanătate Publică
IMSP Spitalul Clinic Republican
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)46
  2020  (5 din 4)75
  2019  (4 din 4)163
  2018  (4 din 4)104
  2017  (4 din 4)160
  2016  (6 din 4)248
  2015  (7 din 4)166
  2014  (6 din 4)211
  2013  (6 din 4)182
  2012  (6 din 4)295
  2011  (5 din 4)187
  2010  (3 din 4)37
  2009  (3 din 4)42
  2008  (5 din 4)98
imagine

pISSN: 1729-8687
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Categoria:
  • B (2017.12.21-2021.12.21)
  • B (2013.10.31-2017.10.31)
  • B (2009.04.30-2013.10.30)

Sănătate publică şi management.Igienă şi epidemiologie. Management în sistemul de sănătate


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole20148666701198391144
Volume67596625455
Total208192633217438

Vizualizări   1427Descărcări   129

Conţinutul numărului de revistă

Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate – probleme de importanță majoră pentru Republica Moldova

9-12

CZU: 614.2(478)

Serbulenco Aliona, Friptuleac Grigore, Bahnarel Ion, Opopol Nicolae, Eţco Constantin

Promovarea sănătăţii ca problemă a sănătăţii publice

13-15

CZU: 614.2(478)

Popovici Raisa, Deliu Nicolae, Malenda Serghei

Promovarea sănătății la locul de muncă – o necessitate

15-18

CZU: 614.2:616-057

Constantin Brănduşa, Albu Adriana, Gurzu Irina

Revista Cronica Sănătăţii Publice – instrument iminent în promovarea cunoştinţelor despre sănătate şi prevenire a maladiilor

18-20

CZU: 614.2(478)

Nistor Ion, Pînzaru Iurie

Evaluarea cadrului de politici în domeniul promovării sănătății

20-24

CZU: 614.2(478)

Silitrari Natalia, Şalaru Ion, Serbulenco Aliona

Evoluția promovării sănătății

24-26

CZU: 613:614.2

Tihon Aliona

Eficacitatea programelor educaționale privind alimentația sănătoasă în județul Constanța

27-29

CZU: 613.2:614.2(498)

Severin Beatrice, Damaschin Floarea, Moldoveanu Anca, Broască Valentin, Negară Maria

Aspecte strategice de promovare a sănătății în rândul bolnavilor cu maladii netransmisibile majore

29-31

CZU: 613.7-057.8

Palanciuc Mihail, Suveică Luminiţa

Strategii de promovare a alimentației sănătoase

31-35

CZU: 613.2

Tintiuc Dumitru, Obreja Galina

Актуальные аспекты усовершенствования профилактики неинфекционных заболеваний на уровне первичного звена оказания медицинской помощи

35-38

CZU: 614.2:616.1/9-084(477)

Чебан В., Vlasyk L.

Hrănirea conştientă se poate face doar prin educaţie

38-40

CZU: 613.2

Damaschin Floarea

Consecințele fumatului și consumului nociv de alcool asupra stării de sănătate și măsurile de control al tutunului şi alcoolului, întreprinse la nivel local

40-43

CZU: 613.81/.84:614.2(478)

Guştiuc Vasile, Şihlearov Rafail, Vacarciuc Constantin

Evaluarea statusului nutrițional și a obiceiurilor alimentare la sportivii de performanță

43-45

CZU: 613.2:796-03(498)

Voinescu Doina Carina, Georgescu Costinela, Stuparu-Creţu Mariana, Ciobotaru Oana Roxana, Ciobotaru Octavian Cătălin, Ciprian Dinu

Comportamentul alimentar zilnic în relație cu personalitățile accentuate. Studiu de caz la o populație reprezentativă din România

45-48

CZU: 613.038-057.87(498)

Petrescu Cristina

Un nou concept de piramidă alimentară în contextual promovării unui stil de viața sănătos

48-51

CZU: 613.2(498)

Sabău David

Prevenirea bolilor netransmisibile asociate cu poluarea organismului uman cu poluanți organici persistenți

51-54

CZU: 614.2:616-084:504.054

Sîrcu Raisa, Zavtoni Mariana, Pânzaru Iurie

Influenţa cărnii prelucrate asupra stării de sănătate a populaţiei

54-56

CZU: 614.31:637.5.03+616-006-036.22

Tutunaru Mariana, Opopol Nicolae, Dănilă Tatiana, Iziumov Nina, Bahnarel Ion

Evaluarea statusului ponderal la adolescenți în contextual propriilor deprinderi alimentare

56-57

CZU: 616-056.5-053.6-07:316.6

Georgescu Costinela, Stuparu-Creţu Mariana, Voinescu Doina Carina, Tiutuca Carmen, Buşilă Camelia, Călin Alina

Aspectele de comunicare în prevenirea consumului de tutun și alcool

58-60

CZU: 613.81/.84:614.2(478)

Gîncu Mariana, Silitrari Natalia, Prisacari Viorica, Şalaru Ion

Promovarea modului de viaţă sănătos în instituțiile de Învățământ

61-63

CZU: 613:37.018(439)

Felszeghi Sbga

Социально-гигиенические аспекты формирования здорового образа жизни студентов-медиков

63-65

CZU: 613.86-057.87(477)

Vlasyk L., Кушнир О., Грачева Т., Ифтода О.

Recomandări pentru activitatea corectă a copiilor la computer

65-67

CZU: 613.955:37.015:004

Croitoru Cătălina, Ostrofeţ Gheorghe, Ferdohleb Alina

Educatia pentru sanatate in unitatile de invatamant din România –între deziderat şi realitate

70-70

CZU: 614.2:371.2(498)

Diaconescu Smaranda

Promovarea sănătăţii – componentă curriculară în formarea cadrelor medicale cu studii postsecundare

68-70

CZU: 377.112.4:61+614.2

Criţcaia Tatiana, Bodiu Svetlana, Eftodii Iulia

Promovarea dimensiunii europene în educaţia pentru sănătate la locul de muncă

71-76

CZU: 613.6(478)

Russu-Deleu Raisa, Meşina Victor, Russu Dumitru

Promovarea sănătății la locul de muncă: componentele directivelor europene în domeniul serviciilor de sănătate ocupațională

76-79

CZU: 613.6(478)

Ferdohleb Alina, Gurghis Elena, Bebîh Vladimir, Siminovici Svetlana, Tapu Livia

The health education of palliative care medical professionals to prevent of professional burnout syndrome

79-82

CZU: 614.256:159.923(477)

Shekera O., Tsarenko A.

Riscurile profesionale ale personalului medical din instituțiile medicale din Republica Moldova

82-84

CZU: 614.256(478)

Grejdianu Tudor, Lupacescu Iurie, Buzatu Lucreţia, Hamed-Farid Abu

Evaluarea igienică a poziţiei și a locului de muncă al lucrătorilor din industria farmaceutică

84-87

CZU: 613.6:615.15

Grigoriţă Iurie

Evaluarea riscului profesional la lucrătorii laboratoarelor Microbiologice

87-90

CZU: 613.6:576.8.095

Burduniuc Olga, Balan Greta, Rîmiş Constantin

Igiena muncii specialiștilor din sfera tehnologiilor informaționale

90-93

CZU: 613.65:004

Tonu Tatiana

Bugetul de timp acordat promovării sănătății în activitatea asistenților medicali la nivel comunitar

94-98

CZU: 614.255:364.6

Baroncea Angela

Associated medication and its impact on health in Galati and Braila counties

98-100

CZU: 614.2:615.331(498)

Dumitriu Buzia Olimpia, Mardare Nela, Diaconu Camelia, Georgescu Costinela

Rolul rețelelor de socializare în promovarea sănătății și în educația pentru sănătate

101-103

CZU: 613.7:004.738.5

Sofronie Alexandru

Factorii antropometrici de risc cardiovascular la tinerii din Republica Moldova

104-106

CZU: 613.9:616.1-053.6(478)

Ignat Rodica, Gavriliuc Svetlana, Leviţchi Alexei, Lupu Lilia, Chiosa Diana, Istrati Valeriu, Curocichin Ghenadie

Dereglările văzului la elevii claselor I-XII – problemă prioritară a sănătăţii publice în Republica Moldova

107-109

CZU: 614.2:617.7-053.5(478)

Iziumov Nina, Dănilă Tatiana, Tutunaru Mariana

Problemele colaborării intersectoriale în managementul sănătății publice

109-115

CZU: 614.2:005

Bucov Victoria, Pantea Valeriu, Eţco Constantin, Overcenco Ala

Problemele identificate la nivelul relaţiilor sociale ale unui lot de adolescenţi din Iaşi

116-118

CZU: [316.472-053.6+37.018.1+613](498)

Albu Adriana, Crăcană Irina

Traumatismul rutier la copii – problemă actuală a sănătății publice

118-122

CZU: [614.86-053.2+617-001](478)

Cazacu-Stratu Angela

Особенности становления службы репродуктивного здоровья и планирования семьи в Приднестровье

122-125

CZU: [613.88+614.2:618.1](478)

Чебан Оксана, Zarbailov Natalia, Ецко Константин

Glaucomul – problemă majoră de sănătate publică și factorii ce o determină

125-131

CZU: 614.2:617.7-007.681-036.2

Şevciuc Rodica

Нарушения некоторых физиологических и морфологических показателей у млекопитающих при питании продуктами генетически модифицированной сои

131-133

CZU: 612.1/.3:599:631.5

Патеюк Андрей, Кохан Сергей

Evaluarea igienică a morbidității populației prin maladii ale sistemului circulator în relație cu gradul de mineralizare a apei potabile

134-136

CZU: 614.777:616.1/.9-092(478)

Mogoreanu Maxim, Racu Maria-Victoria, Bernic Vladimir

Particularitățile influenței factorilor sociali și habituali asupra bolnavilor de tuberculoză pulmonară

136-138

CZU: 616.24-002.5-058

Lesnic Evelina, Tafuni Ovidiu, Garbuz Alexandru

Condițiile de trai ale bolnavilor de tuberculoză din orașul Chișinău în perioada rece a anului

138-141

CZU: 614.2:616.24-002.5-058(478-21)

Tafuni Ovidiu, Lesnic Evelina

Unele aspecte ale consilierii psihologice a familiilor copiilor cu patologii neurogenetice

141-145

CZU: 159.9.07:616.89-008.43-053.2

Sprincean Mariana, Eţco Ludmila, Paladi Elena

Evaluarea siguranței produselor cosmetice

145-147

CZU: 613.49+615.9

Jardan Elena, Pînzaru Iurie, Sîrcu Raisa

Актуальные аспекты использования OTП в стоматологической практике

147-150

CZU: 616.314.17-008.1-036.12-089.843

Шекера Оксана

Particularităţi clinice şi paraclinice în conduita gravidelor cu sindrom ovarian polichistic

150-154

CZU: 618.11-006:618.21-037-071

Grejdian-Voloceai Victoria

Evaluarea parametrilor microclimatului din transportul public municipal Chișinău

154-155

CZU: 614.862(478)

Garbuz Alexandru

Prevenirea infectiei cu H. Pylori . Date actuale

157-157

CZU: 616.33-002.44-022:579.835.1

Diaconescu Smaranda

Ingestion of NSAIDs a serios problem in young children

156-157

CZU: 616.33-008.17-053.2-085

Gimiga Nicoleta, Olaru Claudia, Stanca Raluca, Bolat Maria, Diaconescu Smaranda

Childhood obesity a modern society problem in Romania

157-158

CZU: 614.2:616-056.25-053.2(498)

Olaru Claudia, Gimiga Nicoleta, Olaru R., Stanca Raluca, Diaconescu Smaranda

The role of professional competencies in the integration of emigrants from the Republic of Moldova into the European Labor market

158-164

CZU: 331.556.46(478:4)

Pantea Larisa

In memoriam Serghei Gribencea

165-165

CZU: 61(478)(092)