IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2003
Fondatori
Asociaţia Economie, Management şi Psihologie în Medicină
Centrul Naţional de Sanătate Publică
IMSP Spitalul Clinic Republican
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-26 12:58
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 4)11
  2020  (5 din 4)75
  2019  (4 din 4)163
  2018  (4 din 4)104
  2017  (4 din 4)160
  2016  (6 din 4)248
  2015  (7 din 4)166
  2014  (6 din 4)211
  2013  (6 din 4)182
  2012  (6 din 4)295
  2011  (5 din 4)187
  2010  (3 din 4)37
  2009  (3 din 4)42
  2008  (5 din 4)98
imagine

pISSN: 1729-8687
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Categoria:
  • B (2017.12.21-2021.12.21)
  • B (2013.10.31-2017.10.31)
  • B (2009.04.30-2013.10.30)

Sănătate publică şi management.Igienă şi epidemiologie. Management în sistemul de sănătate


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole19797799991149788811
Volume65549254771
Total204483492416268

Vizualizări   1101Descărcări   109

Conţinutul numărului de revistă

Problemele actuale de prevenire și control al bolilor netransmisibile in Republica Moldova

8-12

CZU: 614.2(478)

Friptuleac Grigore, Opopol Nicolae, Pîsla Mihail, Bahnarel Ion

Argumentarea politicilor de prevenire și control al bolilor Netransmisibile

12-16

CZU: 614.2:616-084(478)

Şalaru Ion, Tabuncic Nelea

Consideraţii privind managementul ingrijirilor la pacienţii cu diabet

16-18

CZU: 614.2:616.379-008.64-084

Iliescu Maria Liliana, Anton Dana, Manole Bogdan Mugur, Cărăuleanu Alexandru

Aspecte igienico-epidemiologice ale accidentelor vasculare cerebrale (sinteză bibliografică)

19-21

CZU: 616.831-005.5-036.22

Friptuleac Grigore, Bernic Vladimir

Dinamica și structura maladiilor cardiovasculare la angajații din ramurile de bază ale economiei naționale

22-24

CZU: 614.2:616.1-058

Eftodii Iulia, Meşina Victor, Vasiliev Veaceslav, Tcaci Alexandru, Criţcaia Tatiana

Particularități privind evoluția neoplaziilor in județul Constanța, in perioada 2010-2013

25-27

CZU: 614.2:616-006.04-036(498)

Severin Beatrice, Adumitresi Cecilia, Damaschin Floarea, Broască Valentin, Chirilă Sergiu, Mocanu Elena

Răspandirea maladiilor netransmisibile in populația de studenți-medici

27-31

CZU: 614.2:616-084-057.857

Lupu Lilia, Bivol Angela, Ignat Rodica, Gavriliuc Alexandru, Curocichin Ghenadie

Evaluarea stării de sănătate a elevilor din instituţiile preuniversitare din mun. Chişinău in relație cu condiţiile de instruire

31-33

CZU: 613:614.2-057.874(478-21)

Cazacu-Stratu Angela, Cojocaru Irina, Gherciu Svetlana, Ostalep Trofim, Babin Lucia, Hăbăşescu Ion

Starea de sănătate a sportivilor – problemă actuală de sănătate publică

33-38

CZU: 614.2:616:796

Cebanu Serghei

Epidemiologia traumatismelor rutiere in Republica Moldova

39-41

CZU: 614.86:616-001-036.22(478)

Palanciuc Mihail, Cemîrtan Veaceslav

Aspecte ale morbidităţii prin boli ale aparatului digestive in relaţie cu unii factori de risc

41-43

CZU: 616.33-002-036(478+498)

Friptuleac Grigore, Sabău David, Rubanovici Vladislav

Unii factori de mediu şi de sănătate

44-45

CZU: 504.05+614.2

Arapu Valentin, Bîtcă Tudor

Evaluarea riscului pentru sănătatea populației la incorporarea pesticidelor prin consumarea legumelor

46-48

CZU: 614.2

Sîrcu Raisa, Pînzaru Iurie, Zavtoni Mariana, Scurtu Raisa, Covric Ala

Impactul perturbatorilor endocrini asupra sănătății

48-51

CZU: 504.05+616.43-084

Opopol Nicolae

Factorii mediului de instruire din instituțiile de invățămant preuniversitar și impactul lor asupra sănătății elevilor

52-54

CZU: 614.2:373.1

Guştiuc Vasile

Igiena şi siguranţa produselor culinare in unităţile alimentare din municipiul Chişinău

54-58

CZU: 614.31:643.35(478-21)

Tcaci Eudochia, Antosii Ludmila

Aspectele dezvoltării fizice a elevilor din familiile complete şi familiile temporar dezintegrate

58-61

CZU: 613.955:316.356.2-058.836

Manole Virgil, Zaporojan Aculina, Lîsenco Vladimir, Carp Veaceslav

Bioelementele din sursele decentralizate de apă potabilă

62-64

CZU: 614.777:628.1/.3

Ciobanu Elena, Ostrofeţ Gheorghe

Rezultatele unor testări psihologice uzuale la un lot de elevi, corelate cu performanţa şcolară

64-66

CZU: 159.9.072:371.26

Hurezeanu Adriana, Prejbeanu Ileana, Mihai Marcelina

Riscul dezvoltării modificărilor indicilor fiziologici şi stărilor premorbide la elevii ce utilizează computerul

66-71

CZU: 613.955:004

Croitoru Cătălina, Ostrofeţ Gheorghe

Dezvoltarea fizică a elevilor din raionul Cahul

72-74

CZU: 613.955(478-21)

Lîsenco Vladimir, Gisca Veronica, Carp Veaceslav

Barierele pentru reincadrarea in mediul ocupaţional a persoanelor cu dizabilitate cauzată de maladii netransmisibile

74-76

CZU: 614.2:616-036.86-084

Ferdohleb Alina, Rata Vadim, Bebîh Vladimir, Mamaliga Narcisa, Ceban Tatiana, Gurghis Elena

Estimarea riscului de imbolnăvire a populației prin maladii netransmisibile, condiționat de factorul hydric

76-79

CZU: 614.2:614.777

Friptuleac Grigore, Bernic Vladimir, Miron Inga, Calendari A., Scurtu Lilia, Mogoreanu Maxim

Evaluarea igienică a gradului de contaminare a legumelor cu reziduuri de pesticide

79-82

CZU: 614.31:632.95

Zavtoni Mariana, Opopol Nicolae, Sîrcu Raisa

Evaluarea calităţii informaţiei privind morbiditatea profesională cauzată de afecțiuni netransmisibile

82-84

CZU: 613.62:616-057-091.8

Bebîh Vladimir, Ferdohleb Alina, Rata Vadim

Estimarea stării de sănătate a populației din or. Cahul in relație cu calitatea apei potabile

84-87

CZU: 614.2:614.777(478-21)

Miron Inga, Calendari A., Lîsenco Vladimir

Problema gestionării și utilizării pesticidelor și impactul lor asupra stării de sănătate a populaţiei

87-89

CZU: 614.2:632.95

Zavtoni Mariana

Metodele ergonomice utilizate pentru evidențierea determinanților afecțiunilor netransmisibile

89-92

CZU: 331.101.1:613.6.02

Bahnarel Ion, Ferdohleb Alina, Ceban Tatiana, Gurghis Elena

Unele aspecte ale morbidităţii prin obezitate in mun. Chişinău

92-94

CZU: 614.2:616-056.2(478-21)

Feofanov Igor, Bogataia Cornelia, Palanciuc Mihail

Necesitatea adaptării metodologiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind evaluarea traumatismului

94-97

CZU: 331.45:331.91+613.6.02

Bebîh Vladimir, Rata Vadim, Ţabur Rodica

Expunerea populației la mercur – o problemă majoră de sănătate publică și in Republica Moldova

97-99

CZU: 614.2:628.4.045(478)

Tîrsina Alla

Consumul de marijuana in grupul de prieteni și absenteismul de la facultate – predictori semnificativi pentru statusul de „heavy smoker” la studenții timișeni

100-103
Popa Mihaela, Fira-Mlădinescu Corneluţa, Petrescu Cristina, Putnoky Salomeia, Suciu Oana, Bagiu Radu, Tuţă-Sas Ioana, Băcean Miloicov Codruţa, Vlaicu Brigitha

Adaptarea şi testarea in Romania a programului antifumat online ASPIRA

103-106

CZU: 613.84(498)

Zoltan Abram, Nădăşan Valentin, Balint Iosif, Ferencz Jozsef Lorand

Consumul de tutun printre elevii claselor a V-a – a XII-a din localităţile rurale din Republica Moldova

106-109

CZU: 613.84-057.874(478-22)

Cazacu-Stratu Angela, Zepca Victor, Zoltan Abram, Gisca Veronica, Zaporojan Aculina

Obiceiul fumatului la copiii instituționalizați și anturajul lor in județele Harghita și Mureș

109-111

CZU: 613.84-053.5/.6(498)

Ferencz Jozsef Lorand, Hajnal Finta, Schmidt Lorand, Balint Iosif, Nădăşan Valentin, Zoltan Abram

Particularități ale consumului de legume și fructe la elevi gimnaziali și liceeni din Timișoara, Romania

111-114

CZU: 613.26-057.874(498-22)

Sâmbrac Mihaela, Fira-Mlădinescu Corneluţa, Petrescu Cristina, Putnoky Salomeia, Suciu Oana, Bagiu Radu, Tuţă-Sas Ioana, Băcean Miloicov Codruţa, Vlaicu Brigitha

Estimarea expunerii şi incorporării cotidiene a hidrocarburilor aromatice policiclice la populația orașului Chișinău

115-117

CZU: 614.87:547.545(478-21)

Sîrcu Raisa, Pînzaru Iurie

Impactul negativ al comportamentului sedentary asupra stării de sănătate

117-120

CZU: 613:614.2-057

Tihon Aliona

Relaţia dintre percepţia greutăţii corporale şi alimentaţie la un lot de adolescenţi din oraşul Iaşi

121-123

CZU: 613.2:616-056.2-053.6(498-21)

Albu Adriana, Constantin Brănduşa

Particularităţile alimentaţiei unui lot de adolescenţi din oraşul Iaşi

123-125

CZU: 613.2:616-053.6(498-21)

Albu Adriana, Prejbeanu Ileana

Comportamente cu risc la tineri din sud-vestul Romaniei

126-128

CZU: 613:614.2-053.6(498)

Prejbeanu Ileana, Albu Adriana, Hurezeanu Adriana, Mihai Marcelina, Zugravu Corina Aurelia

Repere actuale in domeniul promovării alăptării

128-131

CZU: 613.953.1

Cernelev Olga, Goncearuc Diana

Изменение состава тела у женщин и мужчин при избыточной массе тела и ожирении

131-134

CZU: 616-056.1/.2-055.1/.2(574)

Tajibaev Şamil, Dolmatova Oxana, Ergalieva Ayan, Sarsembaeva Altyn, Tolîsbaeva Janar

Abilități igienice la elevii instituțiilor de invățămant primar din Republica Moldova

134-136

CZU: 613-057.874:373.3(478)

Meşina Victor, Zepca Victor, Arnaut Natalia, Ţiganaş Odetta

Alimentaţia copiilor in şcoală – o provocare pentru specialiştii din domeniu

137-139

CZU: 613.22:373

Zaporojan Aculina

Rolul nutriţionistului in cabinetul medical

140-143

CZU: 613.2:614.2

Tarcea Monica, Ruţa Florina, Miron Mădălin, Stere Victoria

The background of approaches to the health care preventive component strengthening in Ukraine

143-146

CZU: 614.2:616-084(477)

Shekera O., Medvedovska N., Melnyk D., Tsarenko A.

Asistenţa medicală primară şi promovarea sănătăţii

147-149

CZU: 614.25:616.1/.9-084

Arapu Valentin, Bîtcă Tudor

Prevenirea maladiilor netransmisibile in planurile de acţiuni ale OMS pentru Europa in domeniul alimentelor şi nutriţiei

149-152

CZU: 614.31:616.1/.9-084(4)

Chirlici Alexei

Rolul și posibilităţile medicinei ocupaţionale in menţinerea capacităţii de muncă a angajaţilor cu boli cronice

152-155

CZU: 613.6:616.1/.9-084

Felszeghi Sara

Formule de lapte in relaţie cu starea de sănătate a sugarilor internaţi la spitalul judeţean Drobeta Turnu-Severin (studiu de caz)

156-157

CZU: 613.22-053.3:614.253(498)

Petrescu Cristina, Orbu-Dumitrescu Angela

Cultivarea deprinderilor de ingrijire a corpului la elevii claselor primare

158-160

CZU: 613.955

Arnaut Natalia, Zepca Victor, Cazacu-Stratu Angela, Ţiganaş Odetta

Conștientizarea populației privind consumul de antimicrobiene in Republica Moldova

160-163

CZU: 614.35:615.33(478)

Burduniuc Olga, Balan Greta

Abordarea intervențiilor de reducere a consumului de sare in randul populației

164-167

CZU: 613.2:616-056.8

Cernelev Olga

Pagubele sociale şi economice asociate temperaturilor extrem de inalte in vara anului 2007, in Republica Moldova

167-172

CZU: [614.87+551.583](478)

Pantea Valeriu, Overcenco Ala, Osman Rodica