Rolul computerului în acordarea serviciilor de sprijin elevilor cu CES
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
458 33
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-04 11:45
SM ISO690:2012
CRIȘAN, Elena, STRATAN, Valentina. Rolul computerului în acordarea serviciilor de sprijin elevilor cu CES. In: Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv, 10 decembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: CEP UPS „I.Creangă”, 2020, pp. 413-419. ISBN 978-9975-46-480-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv 2020
Conferința "Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv"
Chişinău, Moldova, 10 decembrie 2020

Rolul computerului în acordarea serviciilor de sprijin elevilor cu CES


Pag. 413-419

Crișan Elena, Stratan Valentina
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 18 ianuarie 2021


Rezumat

Tehnologiile bazate pe computer pot juca un rol important pentru elevii cu nevoi speciale. Poate ajuta în comunicare și poate fi un mare sprijin în învățare. Etichete precum dizabilitățile sau educația specială pot face copilul dependent și mai puțin puternic. Utilizarea computerelor poate ajuta cursanții, iar atenția acestora poate îmbunătăți, de asemenea, dezvoltarea limbajului și abilitățile sociale. Utilizarea mijloacelor multimedia și a aplicațiilor conexe este o necesitate, iar procesul de logopedie devine scena a trei actori: logoped-copil-computer.

Computer-based technologies can play an important role for students with special needs. It can help in communication and can be a great support in learning. Labels such as disabilities or special education can make the child addicted and less strong. Using computers can help learners and their attention can also improve language development and social skills. The use of multimedia means and related applications is a necessity, and the speech therapy process becomes the scene of three actors: the speech therapist-child-computer.

Cuvinte-cheie
computer, copii cu CES, tulburări de limbaj,

computer, students with C.E.S., language disorders