IBN
Close
Ostrofeţ Gheorghe Vasile
Cuvinte-cheie (20): computer (4), physiological changes (1), relative risk (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Nume ce au devenit o glorie în știința medical
Ostrofeţ Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Henrieta Rudi
Ostrofeţ Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(72) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Recomandări pentru activitatea corectă a copiilor la computer
Croitoru Cătălina12, Ostrofeţ Gheorghe1, Ferdohleb Alina2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Bioelementele din sursele decentralizate de apă potabilă
Ciobanu Elena, Ostrofeţ Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul dezvoltării modificărilor indicilor fiziologici şi stărilor premorbide la elevii ce utilizează computerul
Croitoru Cătălina12, Ostrofeţ Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Morbiditatea elevilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar din or. Chişinău
Croitoru Cătălina1, Ostrofeţ Gheorghe21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(64) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Parametrii mediului de instruire la computer
Croitoru Cătălina12, Ostrofeţ Gheorghe1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul universitar ion bahnarel – la 60 de ani
Ostrofeţ Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

110 ani de la naşterea savantului igienist Iacov Reznic
Ostrofeţ Gheorghe, Groza Lilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările capacităţii de muncă la elevi în procesul de utilizare a computerului
Croitoru Cătălina1, Ostrofeţ Gheorghe1, Popovici Vera2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Sănătate Publică Edineţ
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Factorii de risc în etiologia morbidităţii prin maladii osteoarticulare
Ciobanu Elena, Mazur-Nicorici Lucia, Ostrofeţ Gheorghe, Mazur Minodora
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(36) / 2011 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările duratei activităţiilor stabilite în rezultatul cronometrajului la elevii ce utilizează computerul
Croitoru Cătălina1, Ostrofeţ Gheorghe2, Gherciu Svetlana1, Popovici Vera3, Tihon Aliona2, Iularji Constantin
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul de Sănătate Publică Edineţ
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul compoziţiei chimice a apei din fântânile de mină din zonele rurale ale Republicii Moldova
Ostrofeţ Gheorghe1, Ciobanu Elena1, Groza Lilia1, Costic Natalia2, Eremciuc Tatiana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Analiza comparativă a caracteristicilor profesiografice a opertorilor serviciului de informaţie şi centrului de calcul din telecomunicaţii
Ostrofeţ Gheorghe, Tihon Aliona, Croitoru Cătălina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

Ergonomia locului de lucru al copilului la computer
Croitoru Cătălina, Ostrofeţ Gheorghe, Ciobanu Elena, Popovici Vera, Cucerenco Inna, Russu Nadejda
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(30) / 2009 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Henrieta Rudi – igienist remarcabil (la 75 ani de la naştere)
Ostrofeţ Gheorghe
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale igienei muncii operatorilor la computere
Tihon Aliona, Ostrofeţ Gheorghe, Croitoru Cătălina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea computerului şi reacţia sistemului neuro-muscular
Croitoru Cătălina, Ostrofeţ Gheorghe, Tihon Aliona, Popovici Vera, Turcanenco Mihail, Mosenz Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 4

Apa şi sărurile minerale
Ciobanu Elena, Ostrofeţ Gheorghe, Groza Lilia, Tihon Aliona, Croitoru Cătălina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-72. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă la operatorii centrului de calcul(cc) şi serviciului de informaţie(si) din telecomunicaţii
Ostrofeţ Gheorghe, Tihon Aliona, Croitoru Cătălina, Ciobanu Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(16) / 2008 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22